en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
The 11th European School of Internal Medicine, Portugal 2008. Rheumatological topics

Ilona Szypuła

Reumatologia 2008; 46, 6: 388
Online publish date: 2009/01/21
Article file
- XI Europejska.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Od 31 sierpnia do 7 września 2008 r. w Estroli w Portugalii odbywała się 11. edycja Europejskiej Szkoły Medycyny Wewnętrznej (European School of Internal Medicine – ESIM) adresowanej do młodych internistów. Corocznie w kursie tym uczestniczy kilkudziesięciu lekarzy, a liczba uczestników zwiększa się z roku na rok. W tym roku w kursie wzięło udział 70 lekarzy z 23 krajów Europy oraz z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Po raz trzeci z rzędu organizacją zajął się dr António Martins Baptista – dyrektor ESIM, a na miejsce kursu wybrano sąsiadujące z Lizboną miasteczko Estroli.
Tematyka szkoły obejmowała swoim zakresem całą internę przedstawioną przez grono wybitnych wykładowców, m.in.: Stefana Lindgrena, Marka Kramera, Jukkę Sauranena, Edwarda Dunna, Runólfura Pálssona, Deepaka Bhatię, Paula Alcântara, Chrisa Davidsona, Lindę Snell, Mustafę Arii, Henka Bilo, Jana Willema Elte i Johna Quina. Wśród wykładów nie zabrakło tematyki reumatologicznej: What’s the meaning of positive ANA? What to do next? Lorenza Dagny, The patient with a hot swollen joint Shirley Rigby. W programie ESIM istotne miejsce zajmują również prezentacje przypadków klinicznych, przygotowywane przez uczestników kursu zgodnie z zasadą przedstawiania po jednym przypadku klinicznym z każdego kraju. Ilona Szypuła z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przedstawiła przypadek o tematyce reumatologicznej Pseudovasculitis. Podczas warsztatów uczestnicy kursu mieli możliwość przedyskutowania problemów klinicznych, etycznych, a także organizacyjnych w służbie zdrowia i porównania organizacji pracy oraz sposobu kształcenia lekarzy w różnych krajach.
Organizatorzy ESIM dołożyli również starań, aby podczas tygodniowego pobytu w Portugalii integracja i wymiana myśli pomiędzy uczestnikami mogła następować także poza salą wykładową, przy lampce porto z pieśniami fado w tle lub podczas rejsu statkiem czy zwiedzania Lizbony.
W przyszłym roku European School of Internal Medicine prawdopodobnie odbędzie się w Wielkiej Brytanii.
Copyright: © 2009 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.