en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
The 36th Congress of the German Society of Rheumatology. Berlin, September 24–27, 2008

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 5: 311
Online publish date: 2008/12/01
Article file
- kongres.pdf  [0.06 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
XXXVI Kongres Niemieckiego Towarzystwa Reumatologicznego (36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie) był wspólną imprezą niemieckich reumatologów oraz Towarzystwa Ortopedii Reumatologicznej (Assoziation für Orthopädische Rheumatologie) i Towarzystwa Reumatologii Dziecięcej i Młodzieżowej (Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie). Obrady zgromadziły ponad tysiąc uczestników, a toczyły się w salach hotelu Maritim w Berlinie. Program spotkania obejmował praktycznie całość tematyki reumatologicznej. Obrady toczyły się w kilku salach jednocześnie. Oprócz licznych sesji klinicznych oraz sesji sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, zaskakująco dużo było sesji dotyczących nauk podstawowych, genetyki, biologii i immunologii molekularnej. Dużo też mówiono o patogenezie chorób narządu ruchu. Część sesji toczyła się w języku angielskim, część w niemieckim. Wśród niemieckich wykładowców było wiele znanych nazwisk, dość liczna była też reprezentacja kolegów z Austrii i niemieckojęzycznej części Szwajcarii. W Niemczech pracuje również naukowo znaczna liczba lekarzy rosyjskich, co ze względu na odmienne brzmienie nazwisk dało się zauważyć w programie. Wśród wielu sesji wymienię kilka, których tytuły świadczą o znacznym zawężeniu tematycznym i wysokiej specjalizacji prezentowanych referatów. Do takich sesji należały m.in. Molekularna i immunologiczna pamięć w procesach zapaleń reumatycznych, Nowe czynniki odgrywające rolę w zapaleniu, Minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne kończyn górnych w chorobach reumatycznych, Osteoimmunologia, Neurologia dla reumatologów, Nowości w poznawaniu patogenezy twardziny układowej, Zapalenia w obrębie stopy, Choroba Stilla jako choroba autoimmunizacyjna, Narządowe powikłania chorób reumatycznych, Zapalenia naczyń niezwiązane z przeciwciałami ANCA i wiele innych. Układ programu kongresu był bogaty. Składały się na niego sesje tematyczne, grupy dyskusyjne, wykłady plenarne, sesje szkoleniowe, sesje śniadaniowe, lunchowe i wieczorne oraz obszerna sesja prac posterowych. Organizacja kongresu była dobra, chociaż nie wszystko można oddawać w ręce profesjonalnych organizatorów zjazdów. Dobrze jest, gdy nad niektórymi sprawami czuwa osoba rozeznana w środowisku i tematyce, niekiedy bowiem pewne sprawy umykają organizatorom, którzy widzą kongres tylko poprzez ekran komputera z listą uczestników. W kongresie zaznaczony był udział Polaków. Prezentacje polskie to m.in. Bone marrow in rheumatic inflammation (Włodzimierz Maśliński), Bone marrow B-cells in rheumatoid arthritis (Włodzimierz Maśliński), Endothelial dysfunction and impaired fibrynolysis in patients with active rheumatoid arthritis (Piotr Głuszko), Different aspects of scleroderma and role of leukotrienes (Otylia Kowal-Bielecka), Antydepressant drugs in treatment of fibromyalgia syndrome (Magdalena Atarowska), Histological heterogeneity in rheumatoid arthritis (Piotr Klimiuk), Metabolic effects of TNF-αlpha blockade in patients with rheumatoid arthritis (Eugeniusz J. Kucharz). Pobyt w Berlinie uważam za bardzo udany. Obszerny program nie zawsze dawał możliwość wysłuchania wykładów, które równocześnie prezentowano w ośmiu salach, ale ukazał wiele „nowych twarzy” reumatologii i pokazał, że zarówno postęp nauki, jak i jej zastosowania kliniczne wymagają od lekarza praktyka coraz większego zrozumienia zagadnień z nauk podstawowych. Jestem przekonany, że kontynuowanie współpracy pomiędzy Polskim i Niemieckim Towarzystwem Reumatologicznym jest potrzebne i okaże się bardziej owocne.
Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.