en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
The Rheumatological Workshop. Katowice, February 26, 2008

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 2: 110
Online publish date: 2008/04/25
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
. W dniu 26 lutego 2008 r. ponad 50 reumatologów z województwa śląskiego wzięło udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Warsztaty reumatologiczne” zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz firmę Schering-Plough Central East. Zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu „Qubus” przywitali Eugeniusz J. Kucharz i Paweł Łuczkiewicz. Pierwszy wykład, noszący tytuł „Leczenie wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów”, wygłosiła Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa), drugi „Gruźlica u osób leczonych lekami biologicznymi” przedstawiła Maria Korzeniowska-Koseła (Warszawa). Po przerwie wysłuchano następujących wykładów: „Leczenie biologiczne chorych na spondyloartropatie seronegatywne” (Maria Głowacka – Bytom), „Praktyczne aspekty realizacji programów terapeutycznych z zastosowaniem infliksymabu” (Małgorzata Topolska – Warszawa) oraz „Problemy praktyczne w leczeniu biologicznym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne” (Eugeniusz J. Kucharz – Katowice). Konferencja miała charakter roboczy i była okazją do wymiany poglądów, zarówno w czasie dyskusji, jak i w kuluarach. Z uznaniem należy przyjąć analizę problemów „na styku” reumatologii i pulmonologii, a także odnotować udział Jerzego Kozielskiego – kierownika Katedry i Kliniki Pulmonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – w spotkaniu.
prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.