eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
vol. 11
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Report of conference “Neuropsychiatry and Neuropsychology. Update 2016”, Poznań, 25-26 November 2016

Dorota Łojko

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 4: 160–163
Online publish date: 2017/02/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dziesięć lat temu podczas konferencji „Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” zadebiutowało czasopismo „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”. Jak pisał wtedy redaktor naczelny prof. Janusz Rybakowski powstaniu tego wydawnictwa przyświecała idea integracji takich dyscyplin, jak psychiatria, psychologia, neurologia, na bazie współczesnej wiedzy z zakresu neuroscience. Ta problematyka obejmuje m.in. najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnej oraz mózgowych procesów poznawczych i emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, jak również neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych oraz psychoterapii. Mamy nadzieję, że podczas dekady pracy wielu osób zaangażowanych w wydawanie „Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” oraz w organizację corocznych konferencji opatrzonych hasłem „Update” idea ta była realizowana, ku zadowoleniu czytelników czasopisma i uczestników konferencji.
25–26 listopada 2016 r. odbyła się kolejna konferencja „Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update”, która została zorganizowana przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Sekcję Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz wydawcę pisma „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” – wydawnictwo Termedia. Zaproszenia do wygłoszenia wykładów przyjęli wybitni naukowcy z Polski i ze świata. Wykłady podzielono na 4 sesje: neuropsychiatryczną, neuropsychologiczną, psychiatryczną i neurologiczną.
Wykład inauguracyjny pt. „Genetics and pharmacogenetics of mood disorders. Update 2016” wygłosił prof. Alessandro Serretti z Instytutu Psychiatrii Uniwersytetu w Bolonii. Od wielu lat zajmuje się on genetyką leczenia psychofarmakologicznego, jest autorem i współautorem wielu prac z tej dziedziny. Profesor Serretti jest także (wspólnie z prof. Januszem Rybakowskim) redaktorem wydanej w tym roku książki pt. „Genetic influences on response to drug treatment for major psychiatric disorders” („Wpływ czynników genetycznych na efekt farmakoterapii zaburzeń psychicznych”), która przybliża czytelnikowi najważniejsze odkrycia ostatnich lat w dziedzinie farmakogenetyki i farmakogenomiki – trzech najważniejszych kategorii leków stosowanych w psychiatrii: leków przeciwpsychotycznych, antydepresyjnych i normotymicznych, u chorych z...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe