en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Reports
Sliaè Kupele, 20–21 kwietnia 2007 r.

Reumatologia 2007; 45, 6: 440-441
Online publish date: 2007/12/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Spotkania internistów polskich i słowackich odbywają się co roku, raz w Słowacji, raz w Polsce. Organizatorami są Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej (Slovenská Internistická Spoloènost) i Towarzystwo Internistów Polskich. W dniach 20–21 kwietnia 2007 r. w uzdrowisku Sliaè Kupele spotkali się po raz ósmy przedstawiciele obu krajów, na kolejnej, dwudniowej konferencji.
Obrady otworzyli Andrej Dukát i Eugeniusz J. Kucharz. Gości przywitał także Janusz Gaudnik – przedstawiciel firmy Servier na Słowację, Polak, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Wykładem specjalnym, wygłoszonym na zaproszenie kolegów słowackich był szkic historyczny Towarzystwa Internistów Polskich, przedstawiony przez Eugeniusza J. Kucharza. W wykładzie tym szczególną uwagę poświęcono historii współpracy polsko-słowackiej. Pierwszą sesję poprowadzili Anna Remková, Ivan Ïuriš i Eugeniusz J. Kucharz. Wszystkie prace przedstawione w tej sesji koncentrowały się na problemach miażdżycy, czynników ryzyka i powikłaniach sercowo-naczyniowych w układowych chorobach zapalnych. Pracami o tematyce reumatologicznej były wykłady Thrombohilic states (A. Remková, Do statins offer therapeutic potential in patient with connective tissue diseases? (P.J. Kotyla, S.A. Cader, E.J. Kucharz), The incidence and type of dyslipidemia in patients with systemic lupus erythematosus (T. Dziewit, A. Wojtowicz, T. Ruciński, E.J. Kucharz), Inflammation, atherosclerosis and coronary heart disease (M. Caprnda, J. Liretava, A. Teren, A. Dukat), Pathophysiology of apelin and visfatin (A. Frantczak-Drygalska, E.J. Kucharz).
Drugą sesję poprowadzili Anna Kotulska, Soòa Kiòova i Ivica Lazúrová. W tej sesji wygłoszono następujące wykłady dotyczące reumatologii: Andersen-Tawil syndrome (A. Kotulska, E.J. Kucharz), Tumor necrosis factor associated periodic syndrome (E.J. Kucharz), Hemophilic arthropathy and hemoglobin related arthropaties (I. Szypuła, E.J. Kucharz), Diurnal variation of prolactin secretion in patients with rheumatoid arthroitis (Ž. Maciejová, I. Lazúrová, D. Trebal), Idiopathic multifocal fibrosis (M. Koncewicz, E.J. Kucharz), Efficacy of intravenous immunoglobulin treatment in lupus erythematosus chorea triggered by Salmonella (K. Benhatchi, Ž. Maciejová, M. Oetterová, E. Antolová, I. Lazúrová).
W drugim dniu konferencji odbyła się trzecia sesja, którą prowadzili Jana Sirotiaková i Andrej Dúkat. Tematyką tej sesji było nadciśnienie tętnicze...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.