en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Review paper
Cryoglobulinaemia associated with rheumatic diseases

Maria Majdan

Reumatologia 2007; 45, 6: 391–396
Online publish date: 2007/12/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Krioglobulinemia stosunkowo często towarzyszy układowym chorobom tkanki łącznej. W schorzeniach autoimmunologicznych najczęściej występują typ II i III krioglobulinemii, inaczej nazywane krioglobulinemią mieszaną. W reumatologii – z klinicznego punktu widzenia – istotne problemy kliniczne związane są z różnicowaniem dolegliwości stawowych towarzyszących krioglobulinemii wywołanej zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C z zapaleniem wielostawowym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) lub krioglobulinemii z towarzyszącym zapaleniem naczyń w zespole Sjögrena, ponieważ we wszystkich tych schorzeniach może być stwierdzane wysokie stężenie czynnika reumatoidalnego. W pracy omówiono przyczyny, patofizjologię krioglobulinemii, metody oznaczania krioglobulin, objawy kliniczne krioglobulinemii towarzyszącej chorobom reumatycznym oraz metody terapii.
keywords:

cryoglobulins, cryoglobulinaemia, vasculitis, hepatitis C virus infection, rheumatoid arthritis, rheumatoid factor, systemic lupus erythematosus, Sjögren syndromeQuick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.