eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola waspiny, chemeryny i omentyny w determinowaniu zespołu metabolicznego

Edyta Suliga
,
Monika Wawszczak
,
Stanislaw Gluszek

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (2): 160–177
Data publikacji online: 2018/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół metaboliczny (MetS) definiowany jest jako nagromadzenie czynników ryzyka, takich jak otyłość brzuszna, dyslipidemia, nieprawidłowa glikemia i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przyczyny występowania MetS oraz mechanizmy patofizjologiczne leżące u podłoża jego rozwoju nadal nie zostały do końca poznane. Uważa się, że zespół ten wynika ze złożonej zależności pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Celem pracy był przegląd dotychczasowych badań nad genetycznymi uwarunkowaniami MetS oraz analiza powiązań między polimorfizmami genów kodujących wybrane adipokiny (waspinę, chemerynę, omentynę) a ryzykiem występowania MetS i innych chorób metabolicznych. Określenie genotypu charakterystycznego dla MetS jest trudne ze względu na współwystępowanie wielu czynników ryzyka. Zrozumienie patomechanizmu powstawania MetS, w tym udziału wybranych adipokin, może w przyszłości pozwolić na opracowanie biomarkerów chorób metabolicznych.

Metabolic syndrome (MetS) is defined as multiple risk factors including abdominal obesity, dyslipidaemia, abnormal glycaemia, and elevated blood pressure. The incidence of MetS and pathophysiological mechanisms underlying its development are still not fully understood. It is thought that the occurrence of MetS arises from the complex relationship between genetic and environmental factors. The aim of the study was to overview and summarise current knowledge regarding genetic determinants of MetS. Also analysed were the relationship between polymorphisms of the genes encoding selected adipokines (vaspin, chemerin, omentin) and the risk of MetS, as well as other metabolic disorders. The precise determination of MetS genotype is difficult because metabolic syndrome occurrence is a combination of multiple risk factors. A thorough understanding of pathomechanisms of MetS, involving selected adipokines, may in the future allow the use of these adipokines as potential biomarkers of metabolic disorder risk.
słowa kluczowe:

zespół metaboliczny, otyłość, adipokininy, cukrzyca typu 2

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe