eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ryzyko upadku u starszych kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi

Małgorzata Biskup
,
Stanisław Góźdź
,
Paweł Macek
,
Anna Opuchlik
,
Tomasz Skowronek
,
Łukasz Polit
,
Marek Żak

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 110–116
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Szacuje się, że 35–40% osób po 65. roku życia doznaje co najmniej jednego upadku w ciągu roku, po 80. roku życia prawie 50%, natomiast wśród pensjonariuszy opieki instytucjonalnej odsetek ten sięga 60%.

Cel pracy: Ocena sprawności funkcjonalnej oraz skłonności do upadków wśród kobiet po 60. roku życia leczonych z powodu raka piersi.

Materiał i metody: Badaniami objęto 173 kobiety w wieku 61–85 lat (średnia: 68,75 roku) będące po leczeniu raka piersi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Sprawność funkcjonalna została oceniona za pomocą Senior Fitness Test (SFT). Oceny ryzyka upadku dokonano za pomocą Tinetti POMA test, a kwestionariusz ankiety posłużył do oceny stopnia niepokoju związanego z upadkami. Analizie poddano również związki między sprawnością funkcjonalną a ryzykiem upadku oraz między liczbą zażywanych leków a ryzykiem upadku.

Wyniki: We wszystkich próbach SFT badane kobiety miały niższe wyniki w porównaniu z zalecanymi normami. Średnie oraz wysokie ryzyko upadku stwierdzono u 27% badanych. Wraz ze wzrostem ryzyka upadku kobiety osiągały słabsze wyniki we wszystkich próbach sprawności fizycznej. Wzrost liczby zażywanych leków był związany z gorszym wynikiem testu Tinnetti.

Wnioski: U kobiet leczonych z powodu raka piersi występuje wysokie ryzyko upadków. Metody stosowane w leczeniu raka piersi niekorzystnie wpływają na sprawność funkcjonalną. Wraz ze wzrostem liczby zażywanych leków u kobiet po mastektomii wzrasta ryzyko upadku. Należy wdrożyć program usprawniania zapobiegający upadkom i złamaniom wśród kobiet po mastektomii.

Introduction: It is estimated that 35–40% people over the age of 65 experience at least one fall per year; for those over the age of 80 this increases to 50%, and for residents of institutional care facilities, to 60%.

Aim of the research: To evaluate the functional capacity and susceptibility to falling among women over 60 years of age, who had been treated for breast cancer.

Material and methods: The study group comprised 173 women aged 61–85 years (mean: 68.75 years), all breast cancer survivors treated at the Holy Cross Cancer Centre in Kielce. Functional efficiency was measured using the Senior Fitness Test (SFT), and the falls-risk assessment was carried out using the POMA Tinetti test. An additional questionnaire was used to assess the anxiety associated with falls. The relationship between functional capacity and the falls-risk, and between the amount of medication used and the falls-risk, were also assessed.

Results: In all SFT tests, the women had lower scores compared to the recommended standards. Medium and high falls-risk were reported in 27% of patients. Apart from an increase in falls-risk, the women reported poorer results in all physical fitness tests. An increase in the number of medications taken was associated with lower Tinetti test results.

Conclusions: Women treated for breast cancer were exposed to a high falls-risk. The treatment management applied to women with breast cancer adversely affected their functional capacities. Furthermore, an increase in the amount of medication taken by post-mastectomy women resulted in a still higher exposure to falls-risk. Task-oriented, physical rehabilitation programmes should therefore promptly be introduced to address the problem of falls and resultant fractures among senior post-mastectomy women.
słowa kluczowe:

rak piersi, ryzyko upadku, sprawność funkcjonalna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe