en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

SPRAWOZDANIE/REPORT
IV Wielkopolska Konferencja Reumatologiczna Kołobrzeg, 30 września–1 października 2005 r.

Jacek Pazdur

Ru 2005; 43, 6: 387
Online publish date: 2005/12/22
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Od 30 września do 1 października 2005 r. odbyła się w Kołobrzegu IV Wielkopolska Konferencja Reumatologiczna, zorganizowana przez Wielkopolską Fundację Reumatologiczną, Nadzór Regionalny w zakresie Reumatologii oraz Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.
Celem tej konferencji było podsumowanie doświadczeń klinicznych efektów leczenia glikokortykosteroidami, lekami biologicznymi oraz lekami modyfikującymi przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów i próba ustalenia najskuteczniejszego trybu postępowania.


Interesującym pomysłem prowadzącego konferencję prof. dr. hab. med. Stefana Mackiewicza była forma tego spotkania, na którym nie wygłoszono żadnego referatu. Zadaniem osób prowadzących poszczególne sesje było jedynie wygłoszenie tez, stymulowanie interaktywnej rozmowy ze słuchaczami i podsumowanie dyskusji. A zatem, w przeciwieństwie do wielu konferencji, na których zwykle w ogóle brak czasu na dyskusję, tutaj każdy ze słuchaczy miał okazję przedstawić swoje doświadczenia czy wątpliwości i uzyskać odpowiedź prowadzących sesję ekspertów poszczególnych dziedzin. Choć może i nie każdy, bo nawet w tej konwencji sesję należało kończyć, uwzględniając terminarz przewidziany programem. Sesję o kortykosteroidach prowadzili prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz i prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski, sesję poświęconą stosowaniu leków biologicznych – prof. dr hab. med. Jacek Pazdur i prof. dr hab. med. Jacek Szechiński, a sesję o stosowaniu leków modyfikujących przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów – prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy i prof. dr hab. med. Leszek Szczepański.
W podsumowaniu obrad prof. Stefan Mackiewicz podkreślił, że mimo braku jednomyślności ekspertów w kwestii niektórych problemów terapeutycznych, spotkania tego typu mają istotne znaczenie w ustalaniu linii postępowania lekarza praktyka.
Sesje poprzedzał uroczysty wieczór, w czasie którego jury Wielkopolskiej Fundacji Reumatologii wręczyło statuetki Salix aurea (Oscar w reumatologii) osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz reumatologii. Wyróżnienia otrzymali: dyrektor Instytutu Reumatologii w Warszawie prof. dr hab. med. Sławomir Maśliński za szczególne zasługi naukowe w dziedzinie biochemii i patologii chorób tkanki łącznej oraz za kontynuację idei rozwoju polskiej reumatologii, prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz, znakomity naukowiec i klinicysta, który stworzył podstawy...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.