eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Samobójstwa i zachowania samobójcze jako przedmiot zainteresowań nauk medycznych. Definicja, podział i przegląd biomarkerów zachowań samobójczych. Część I. Psychiatryczne i neuroobrazowe markery zachowań samobójczych

Karol Romaszko
1

1.
Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 316–327
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Samobójstwa i zachowania samobójcze są przedmiotem wielu badań zarówno nauk ścisłych, jak i nauk humanistycznych. Dziedzinami medycyny wykazującymi zainteresowanie tą tematyką są: psychiatria, neuropatologia, neurobiologia, genetyka, medycyna sądowa, a także radiologia. Jak pokazało wiele dotychczasowych badań, kliniczne czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa (np. stosowane w psychiatrii skale oceny ryzyka samobójstwa) cechują się niską wartością predykcyjną. Może to tłumaczyć rosnące zainteresowanie pozostałych nauk poszukiwaniem innych, bardziej wiarygodnych biomarkerów zachowań samobójczych. Chociaż historia badań nad neurobiologicznym podłożem zachowań samobójczych liczy już ponad 60 lat, jednak nadal trudno o jednoznaczne wnioski. Dotąd badacze skupiali się głównie na analizie pojedynczych zmiennych biologicznych. Przedstawione w poniższej pracy poglądowej wyniki pochodzą przeważnie z badań w małych grupach, a efekty poszczególnych analiz nie zawsze okazywały się zgodne.

Suicide and suicidal behavior are the subject of much research in both science and humanities. The fields of medicine showing interest in the subject of suicides are: psychiatry, neuropathology, neurobiology, genetics, forensic medicine, even radiology. As many studies to date have shown, clinical risk factors for committing suicide (e.g. scales for assessing the risk of suicide in psychiatry) have a low predictive value. This may explain the growing interest of other sciences in searching for other, more reliable biomarkers of suicidal behavior. Although the history of research on the neurobiological basis of suicidal behavior is over 60 years old, it is still difficult to draw unambiguous conclusions from these studies. So far, researchers have focused mainly on the analysis of single biological variables. The results presented in the review work below came mainly from small group studies, the results of individual analyzes did not always turn out to be consistent.
słowa kluczowe:

samobójstwa, zachowania samobójcze, biomarkery zachowań samobójczych, neuroobrazowanie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe