eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Skuteczne rozpoznawanie wysokiego ryzyka okołozabiegowego przez pielęgniarkę przy użyciu skali Helios

Anita Rybicka
1
,
Arkadiusz Kazimierczak
2
,
Marta Bieniek
2
,
Sebastian Kazimierczak
3
,
Małgorzata Starczewska
1
,
Elżbieta Grochans
1

1.
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2.
Department of Vascular Surgery, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
3.
Anaesthesiology, Perioperative Medicine, and Pain Therapy Department, HELIOS Hospital, Berlin, Germany
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 123–127
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Identyfikacja pacjentów z podwyższonym ryzykiem okołozabiegowym jest warunkiem efektywnej optymalizacji leczenia. Znalezienie najbardziej wyważonej metody optymalizacji leczenia przed zabiegiem chirurgicznym wciąż stanowi wyzwanie. Powszechnie postuluje się przewagę doświadczenia klinicysty nad walidowanymi skalami służącymi ocenie ryzyka leczenia.

Cel pracy
Porównanie adekwatności oceny ryzyka okołozabiegowego dokonywanej przez anestezjologa z oceną dokonywaną przez pielęgniarkę przy użyciu skali Helios u pacjentów przyjętych kolejno na oddział chirurgii naczyniowej.

Materiał i metody
Stu osiemdziesięciu pięciu chorych poddano leczeniu rewaskularyzacyjnemu w Klinice Chirurgii Naczyniowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w pierwszym kwartale 2018 r. Grupę badaną stanowili pacjenci zakwalifikowani do leczenia operacyjnego o wysokim (n = 65), średnim (n = 42) oraz niskim (n = 78) ryzyku operacyjnym. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych. Porównano skuteczność przewidywania zgonu i powikłań przez anestezjologa podczas premedykacji z oceną pielęgniarską wspartą skalą Helios.

Wyniki
W badanym okresie odnotowano 7 zgonów i 26 przypadków pogorszenia stanu ogólnego. W 152 przypadkach nie stwierdzono żadnych powikłań. Czułość wykrywania zgonu przez anestezjologa w porównaniu z pielęgniarką posługującą się skalą Helios wyniosła 15% vs 5,5% (p = 0,283), a powikłań 35% vs 9,2% (p = 0,036). Jednoczesne zastosowanie oceny eksperta i skali Helios może zwiększyć czułość wykrywania ryzyka zgonu do ponad 71%.

Wnioski
Skala Helios pozwala pielęgniarce adekwatnie ocenić ryzyko leczenia naczyniowego u pacjenta. Dodatkowe wsparcie skalą Helios zwiększa czułość wykrywania wysokiego ryzyka operacyjnego.Introduction
Optimal risk assessment and medical preparation before surgery is still a problem.

Aim of the research
To compare the adequacy of periprocedural risk assessment performed by an anaesthesiologist during premedication, with the same assessment made by a nurse using the Helios Score in successive patients in the Department of Vascular Surgery.

Material and methods
A total of 185 patients qualified for open vascular surgery in the Vascular Surgery Department of the Pomeranian Medical University in the first quarter of 2018 were studied. The group consisted of patients qualified for surgical treatment with high (n = 65), medium (n = 42), and low (n = 78) operational risk. Retrospective analysis of the prediction accuracy between two methods was performed. There was a comparison between anaesthetist pre-assessment and Helios Score used by the nurse team. The prediction accuracy of death and complication rates were compared between those two methods.

Results
In the analysed period there were seven deaths and 26 cases of general deterioration. In 152 cases, no complications were found. Differences in sensitivity in prediction between anaesthetist and a nurse using the Helios Score were, respectively: death 15% vs. 5.5% (p = 0.283), complications 35% vs. 9.2% (p = 0.036). Simultaneous used of expert assessment and Helios Score could increase the prediction of the death rate to 71%.

Conclusions
The Helios Score helps the nurse team to recognise high-risk patients. Additional use of the Helios Score increases the efficacy of detection of high-risk patients.

słowa kluczowe:

ocena ryzyka, premedykacja, skala Helios

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.