eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Skutki szkolenia z pierwszej pomocy w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na nie

Witold Pawłowski
,
Dorota Lasota
,
Krzysztof Goniewicz
,
Mariusz Goniewicz

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 259–263
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy poszukiwano związku pomiędzy poziomem świadomości społeczeństwa w zakresie zachowania bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy a wypadkowością i śmiertelnością w zdarzeniach nagłych. Z danych wynika, że gdy pierwsza pomoc udzielana jest poszkodowanym w ciągu 5 minut od wypadku, to odsetek przeżycia rannych wynosi 85%, gdy w ciągu 15 minut – 72%, a gdy w ciągu 20 minut – 60%. Oznacza to, że pierwsza pomoc udzielana ofiarom przez świadków zdarzenia od razu po wypadku zwiększa ich szanse na przeżycie nawet o 20%. Najważniejsza i prawdopodobnie najbardziej skuteczna jest reforma oświaty, która przewiduje kształcenie w zakresie pierwszej pomocy na wszystkich poziomach edukacji i ma na celu ukształtowanie nowego, świadomego społeczeństwa. Bardzo istotna jest rola szkoły, która wpływając na rozwój, przygotowuje uczniów do sprostania różnym wyzwaniom współczesnego świata, w tym niesienia pomocy poszkodowanym, reagowania w sytuacjach kryzysowych, dbania o bezpieczeństwo własne, poszkodowanych i świadków zdarzenia.

The study deals with the relation between the level of public awareness in maintaining safety, responsibility for others and First Aid skills and accident rate and mortality rates in the event of emergency. The available data show that when immediate assistance is provided within 5 minutes after the accident, the wounded survival rate is 85%, while over 15 min it is 72%, and 20 min from the event it is 60%. What is most important and probably yields the most impact is the reform of education, which provides training in First Aid at all levels of education and has the task of shaping a new, conscious society. For that reason the role of schools is very important, as it influences development and prepares students to meet the various challenges of the modern world, including assistance to victims, the emergency response, and care for their own safety, victims and witnesses.
słowa kluczowe:

pierwsza pomoc, szkoła podstawowa, ratownictwo medyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe