en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie/Report
Sprawozdanie z konferencji Od diagnostyki do diagnozy Książ, 23 października 2004 r.

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2005; 43, 1: 40
Online publish date: 2005/03/14
Article file
- Sprawozdanie1.pdf  [0.96 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 


Po raz 6. lekarze współpracujący z Laboratorium Medycznym – dr n. med. Teresa Fryda spotkali się na corocznej konferencji naukowo-szkoleniowej. W tym roku była ona szczególnie uroczysta, ponieważ łączyła się z 15-leciem istnienia firmy, a odbywała się w salach pięknego zamku w Książu. Ze względu na poruszaną problematykę reumatologiczną, sprawozdanie ze spotkania ukazuje się w Reumatologii.

Licznie zebranych przywitała dr med. Teresa Fryda, po czym wyświetlono film ukazujący firmę dziś i jej plany na przyszłość.
Program naukowy prowadził Eugeniusz J. Kucharz. Pierwszy wykład wygłosił Marek Paradowski (Nowe spojrzenie na wskaźniki ryzyka miażdżycy). Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły chorób mięśni. Eugeniusz J. Kucharz mówił o ogólnych zasadach diagnostyki chorób mięśni i stanowiło to wprowadzenie do wykładu Anny Kotulskiej Miopatie mitochondrialne. Następny wykład dotyczył diagnostyki, a przedstawił go Jakub Ząbek (Przydatność diagnostyczna oraz ważniejsze metody oznaczania autoprzeciwciał w diagnostyce różnicowej układowych chorób tkanki łącznej). Ostatnią prelegentką była Violetta Skrzypulec (Najczęstsze problemy seksuologiczne w praktyce lekarza rodzinnego).
Program naukowy uzupełnił program towarzyski, a piękne wnętrza i atmosfera zamku w Książu dodały uroku konferencji.

prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef KucharzCopyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.