en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie
VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna w Katowicach (tematyka reumatologiczna). Katowice, 24–25 lutego 2006 r.

Eugeniusz Józef Kucharz

RU 2006; 44: 3: 186
Online publish date: 2006/06/26
Article file
- VII Polsko-Slowacka.pdf  [1.00 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Report
VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna w Katowicach (tematyka reumatologiczna). Katowice, 24–25 lutego 2006 r.

Konferencje polskich i słowackich lekarzy chorób wewnętrznych odbywają się corocznie i są organizowane naprzemiennie raz przez stronę polską, raz przez słowacką. Kolejna, VII Polsko- -Słowacka Konferencja Internistyczna odbyła się w Katowicach w dniach 24–25 lutego 2006 r. Obrady toczyły się w salach hotelu Qubus. Organizatorami spotkania były Towarzystwo Internistów Polskich i Slovenská Internistická Spoločnost’, a bezpośrednio sprawami organizacyjnymi zajął się zespół Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej. Konferencję otworzyli Ján Murín – przewodniczący Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, i Eugeniusz Józef Kucharz – prezes Towarzystwa Internistów Polskich. Pierwszy wykład miał charakter okolicznościowy, było to przedstawienie zarysu historii Towarzystwa Internistów Polskich, które w tym roku obchodzi stulecie istnienia (Eugeniusz J. Kucharz: The Polish Society of Internal Medicine, an outline of the history). Pierwszego dnia konferencji prezentowano prace oryginalne. Były wśród nich również prace dotyczące narządu ruchu. Należą do nich: Heart involvement in patients with rheumatoid arthritis treated with anti-TNF-a agents (Przemysław Kotyla, Eugeniusz J. Kucharz), Origin of fever: analyses of 100 consecutive cases (Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Aneta Franczak-Drygalska, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć, Eugeniusz J. Kucharz), Pathophysiology of angiostatin (Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), Acute vasculitis as a first manifestation of hairy cell leukemia (Andrej Halčín, Anna Remková, Emöke Šteňová, Viera Kasperová, Juraj Ďurina, Andrej Vranovský), Seronegative spondyloarthropathies – genetic and clinical aspects (Gabriela Watemborska-Matuszyk, Eugeniusz J. Kucharz). Drugiego dnia obrad odbyła się sesja szkoleniowa pod tytułem Interna na co dzień. Prowadzili ją Jan Duława i Eugeniusz Józef Kucharz. Reumatologii dotyczyły wykłady: Osteoporoza wtórna (Teresa Nieszporek) oraz Strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (Eugeniusz J. Kucharz). Obradom, w których wzięło udział ok. 100 lekarzy, towarzyszyła dyskusja. Goście ze Słowacji wzięli udział w kolacji wydanej w restauracji Chopin w Katowicach oraz zwiedzili Silesia City Center – jedno z największych centrów handlowych w Polsce. Konferencja była jedną z cyklu imprez naukowych organizowanych z okazji 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich. Obrady przebiegały sprawnie, co jest zasługą komitetu organizacyjnego. W jego skład wchodzili: Magdalena Bobrzyk, Aneta Franczak-Drygalska, Katarzyna Jankiewicz-Ziobro (sekretarz), Marcin Koncewicz, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć, Przemysław Kotyla, Eugeniusz Józef Kucharz (przewodniczący), Wojciech Mańkowski i Gabriela Watemborska-Matuszyk.
prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.