eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1/2022
vol. 109
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Sprawozdanie z 18. Miêdzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii (18.ADA)
11–13 lutego 2022 roku, Gdynia

Elżbieta Grubska-Suchanek
,
Roman J. Nowicki

Przegl Dermatol/Dermatol Rev 2022, 109, 92-98
Online publish date: 2022/05/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego już po raz osiemnasty w dniach 11–13 lutego 2022 roku byli organizatorami Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii (18.ADA). To tradycyjne zimowe spotkanie alergologów i dermatologów, z uwagi na ciągle trwającą pandemię COVID-19, odbyło się w formule hybrydowej. Większość uczestników mogła wysłuchać wykładów „na żywo” w Gdyni, pozostali łączyli się z domu on-line. Jak co roku wydarzenie naukowe miało charakter interdyscyplinarny i było adresowane do lekarzy reprezentujących różne specjalizacje, którzy pragną uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie chorób alergicznych oraz najczęściej rozpoznawanych dermatoz. Patronat honorowy nad 18.ADA objął JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, Metropolita Gdański abp. Tadeusz Wojda, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. Lidia Rudnicka, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Maciej Kupczyk oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdyni i Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników 9 sesji naukowo-szkoleniowych, 6 warsztatów szkoleniowych, gorący temat (Hot Topic) oraz specjalną sesję niedzielną, zorganizowaną z okazji XXX Światowego Dnia Chorego. W spotkaniu stacjonarnym wzięło udział około 150 lekarzy z całego kraju, a ponad 300 osób śledziło przebieg konferencji on-line. Wśród wykładowców znaleźli się zarówno profesorowie z wielu ośrodków akademickich w Polsce, jak i znakomici Goście i Przyjaciele z USA, Niemiec, Białorusi, Łotwy, Rosji i Ukrainy, dzięki którym 18.ADA zyskała wymiar międzynarodowy.
Oficjalne otwarcie konferencji poprzedziło 6 praktycznych warsztatów szkoleniowych, obejmujących zagadnienia z zakresu diagnostyki alergologicznej, obrzęku naczynioruchowego, dermoskopii pediatrycznej, leków recepturowych, dermatologii estetycznej i leczenia ran przewlekłych. Podobnie jak w latach poprzednich, sale warsztatowe okazały się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich chętnych uczestników.
Pierwszego dnia 18.ADA powołano Prezydium Koalicji na Rzecz Leczenia AZS (ryc. 1). Koalicja to wspólna inicjatywa przedstawicieli środowisk klinicystów, specjalistów dermatologów, alergologów oraz pacjentów pod patronatami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.