eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 
Report

Sprawozdanie z 27. Kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) 12–16 września 2018 roku, Paryż

Edyta Lelonek
,
Łukasz Matusiak

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 229
Online publish date: 2019/06/13
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
27. Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) odbył się w Paryżu w dniach 12–16 września 2018 roku i sprostał ogromnym oczekiwaniom, które mu stawiano. Dzięki programowi obejmującemu 203 sesje naukowe, mające na celu przybliżenie uczestnikom kongresu najnowsze osiągnięcia świata dermatologii, osiągnięto prawdziwie spektakularny sukces. W 5-dniowym Kongresie brało udział niemal 13 000 osób z 60 krajów, w tym 515 wykładowców.
Paryż, miasto powszechnie uważane za stolicę europejskiej kultury, był idealnym tłem dla 27. Kongresu EADV skupiającego się głównie na onkologii klinicznej. Program naukowy obejmował trzy wykłady plenarne, w tym prezentacje sześciu najbardziej znanych i aktywnych specjalistów dermatologii z Europy i USA. Już pierwszego dnia dr Warren Piette (Chicago, Illinois, USA) przedstawił wpływ diagnostyki różnicowej na leczenie zapaleń naczyń i waskulopatii, a wkrótce po nim dr Tilo Biedermann (Monachium, Niemcy) omówił zagadnienia dotyczące atopowego zapalenia skóry i infekcji skóry. Następnego dnia, podczas prezentacji plenarnej, dr Christian Blank (Amsterdam, Holandia) zadał przejmujące pytanie, czy możemy wyleczyć przerzutowego czerniaka. Na zakończenie wykładów plenarnych, w sobotę, dr Elisabeth Grice (Filadelfia, Pensylwania, USA) przedstawiła mikrobiom skóry i jego związek ze zdrowiem i chorobą, dr Veronica Kinsler (Londyn, Wielka Brytania) zaprezentowała uczestnikom diagnostykę, spektrum i terapię wrodzonych znamion skórnych, a na koniec dr Leena Bruckner-Tuderman (Freiburg, Niemcy) omówiła różne zespoły łamliwości skóry.
Naszym zdaniem ważnymi tematami poruszanymi na Kongresie były m.in.: poprawa akceptacji społecznej pacjentów z łuszczycą, problem zwiększonego ryzyka ekspozycji na słońce u osób pracujących na zewnątrz, debata wokół przepisów dotyczących stosowania farb do tatuażu, a także wezwanie do większego udostępniania informacji na temat szczepień i strategii zwalczania HPV. W zakresie terapii podkreślono, że dupilumab znacząco poprawia przebieg atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym i ciężkim u młodzieży, inhibitory JAK stanowią obiecującą opcję terapeutyczną w leczeniu łysienia plackowatego, a risankizumab skutecznie leczy łuszczycę o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.
Udział w 27. Kongresie EADV był dla nas doskonałą okazją do kontaktu ze światową dermatologią, z niecierpliwością czekamy na kolejny Kongres EADV, który odbędzie się w 2019 roku w Madrycie.

Edyta Lelonek
Łukasz Matusiak
Copyright: © 2019 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe