eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
5/2018
vol. 105
 
Share:
Share:
more
 
 
Short report

Sprawozdanie z I edycji konferencji Warszawskie Dni Dermatologiczne
Warszawa, 4–6 października 2018 r.

Marta Muszel, Mariusz Sikora

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 104, 661–664
Online publish date: 2018/11/08
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 4–6 października 2018 roku w Warszawie odbyła się I edycja konferencji Warszawskie Dni Dermatologiczne – WAWDERM 2018 zorganizowana przez zespół Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu przewodniczyła prof. dr hab. Lidia Rudnicka. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś.
W czasie otwarcia konferencji prof. Lidia Rudnicka, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Joanna Czuwara, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego wręczyły pamiątkowe wyróżnienia zasłużonym warszawskim dermatologom: prof. Andrzejowi Langnerowi, prof. Stanisławowi Zabielskiemu i dr Annie Górkiewicz-Petkow, oraz podziękowały wszystkim wyróżnionym za ich wkład w rozwój warszawskiej szkoły dermatologicznej. Tego samego dnia podczas sesji interdyscyplinarnej prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił wykład pt. „Kawa, herbata, wino okiem kardiologa”, a prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat wpływu suplementów diety na stan zdrowia człowieka. Doktor Irena Eris, współwłaścicielka marki Dr Irena Eris zaprezentowała swoją drogę zawodową oraz dynamicznie rozwijającą się firmę.
W programie konferencji, podzielonym na 15 sesji, znalazły się najistotniejsze problemy diagnostyczne i terapeutyczne w codziennej praktyce klinicznej przedstawione przez wybitnych dermatologów z całej Polski. Dużo uwagi poświęcono farmakoterapii. Wśród tematów poruszonych podczas wykładów znalazły się łuszczyca ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości leczenia zarówno biologicznego, jak i miejscowego, choroby alergiczne, chłoniaki, raki, czerniak, trądzik, dermatologia pediatryczna, choroby autoimmunizacyjne, choroby infekcyjne, choroby przenoszone drogą płciową, mastocytozy, hidradenitis suppurativa, choroby ziarniniakowe, terapia fotodynamiczna, objaw Raynauda, leki recepturowe w dermatologii, terapia sulodeksydem i kwasem azelainowym, makijaż permanentny, doogniskowe iniekcje triamcynolonu oraz choroby włosów i paznokci. Doskonałe wykłady zaprezentowali prelegenci z wielu ośrodków dermatologicznych w Polsce: prof. Zygmunt Adamski, prof. Wioletta Barańska-Rybak, dr Ewa Chlebus, prof. Grażyna Chodorowska, prof. Rafał Czajkowski, dr Joanna Czuwara, prof. Iwona Flisiak, dr hab. Alina Jankowska-Konsur, dr Andrzej Jaworek, dr hab. Dorota Jenerowicz, prof. Andrzej Kaszuba, dr hab. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. Cezary Kowalewski, prof. Dorota Krasowska, prof. Beata Kręcisz, dr hab. Magdalena Lange, prof. Romuald Maleszka, dr hab. Łukasz Matusiak, prof. Aleksandra Lesiak, dr hab. Anna Lis-Święty, prof. Sławomir Majewski, prof. Joanna Narbutt, prof. Roman J. Nowicki, prof. Małgorzata Olszewska, dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska, dr hab. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, dr hab. Adriana Rakowska, prof. Lidia Rudnicka, dr hab. Zbigniew Samochocki, dr Marta Sar-Pomian, dr Mariusz Sikora, prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. Jacek Szepietowski, prof. Anna Wojas-Pelc, prof. Anna Woźniacka, prof. Barbara Zegarska. Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć wideotransmisję prelekcji światowego autorytetu w dziedzinie dermoskopii prof. Giuseppe Argenziano, który omówił szczegóły zastosowania aplikacji mobilnej YouDermoscopy. Wszystkie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Warszawskim Dniom Dermatologicznym towarzyszyły liczne warsztaty i kursy. Wybitni specjaliści prezentowali wykłady w czasie zajęć dotyczących dermoskopii i trichoskopii, rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawów oraz praktycznych aspektów stosowania metotreksatu. Wykłady poświęcone były również prawu medycznemu, komunikacji z pacjentem i makijażowi medycznemu. Zajęcia prowadzili dr Artur Bachta, dr hab. Grażyna Kamińska-Winciorek, Oskar Luty, prof. Witold Owczarek, dr hab. Adriana Rakowska, p. Dagmara Samselska, prof. Anna Wojas-Pelc, prof. Anna Woźniacka, dr Marta Sar-Pomian oraz dr Monika Słowińska.
Bardzo ciekawe i różnorodne przypadki kliniczne z wielu ośrodków dermatologicznych w Polsce zaprezentowano podczas sesji ustnej i plakatowej. Wśród nagrodzonych młodych autorów znalazły się lekarki: Patrycja Gajda, Monika Gieroń, Hanna Kowalska, Magdalena Kutwin, Maria Matejko, Marta Muszel, Anna Waśkiel-Burnat oraz Magdalena Żychowska.
Konferencja cieszyła się dużą frekwencją, sale wykładowe oraz sale warsztatów i kursów były zawsze pełne. Uczestnicy spotkania chętnie odwiedzali również wystawę firm farmaceutycznych i kosmetycznych. Platynowym partnerem I edycji WAWDERM była firma Eli Lilly, złotym partnerem – Novartis, srebrnymi partnerami – Leo Pharma oraz La Roche Posay i Vichy. Konferencja została dobrze zorganizowana logistycznie przez Wydawnictwo Termedia.
Konferencja stanowiła doskonałą okazję do pogłębienia praktycznej wiedzy dermatologicznej oraz wymiany doświadczeń zarówno dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, jak i dla doświadczonych klinicystów. Była miejscem miłych spotkań towarzyskich. Kolejna edycja Warszawskich Dni Dermatologicznych – WAWDERM 2019 odbędzie się w dniach 17–19 października 2019 roku.

lek. Marta Muszel
dr n. med. Mariusz Sikora
Copyright: © 2018 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe