facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
5/2011
vol. 98
 
Share:
Share:
abstract:
Short communication

Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Maria Błaszczyk

Przegl Dermatol 2011, 98, 449–451
Online publish date: 2011/11/14
View full text Get citation
 
W dniach 16–18 czerwca 2011 roku odbyła się w Jastrzębiej Górze długo oczekiwana konferencja Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD). Konferencję, która odbyła się jednocześnie z XIII spotkaniem naukowym Sekcji Dermatochirurgii, zorganizowały doc. Iwona Flisiak i dr Danuta Rosińska-Borkowska – osoby niezwykle zaangażowane w rozwój dermatologii dziecięcej i sprawy Sekcji. Obrady obu sekcji otworzyli wspólnie doc. Iwona Flisiak, dr Danuta Rosińska-Borkowska i prof. Adam Włodarkiewicz – przewodniczący Sekcji Dermatochirurgii (ryc. 1.). Następnie, witając uczestników spotkania i życząc owocnych obrad, zabrali głos prof. Jacek Szepietowski – prezes PTD, prof. Zbigniew Zdrojewski – prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz prof. Jadwiga Roszkiewicz – kierownik gdańskiej Kliniki Dermatologicznej i przewodnicząca Oddziału Morskiego PTD, na którego terenie odbywały się obrady.

Po ceremonii otwarcia rozpoczęła się, również wspólna, sesja plenarna, podczas której dr Rosińska--Borkowska przedstawiła historię dermatologii dziecięcej, a prof. Włodarkiewicz – historię i perspektywy dalszego rozwoju polskiej dermatochirurgii.

W obszernym, bogato ilustrowanym, opartym na danych historycznych referacie dr Rosińska-Borkowska opisała proces wyodrębniania się dermatologii dziecięcej jako oddzielnej dziedziny dermatologii, podkreślając specyfikę skóry małych pacjentów oraz odmienność przebiegu wielu chorób dermatologicznych u dzieci. Omawiając historię polskiej dermatologii pediatrycznej, przybliżyła sylwetkę prof. Bohdana Michałowskiego, twórcy tej dziedziny w Polsce, założyciela Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Szpitalu św. Łazarza w Warszawie. Prace profesora kontynuowały doc. Maria Zawadzka, dr Teresa Iwanowska, a następnie przez wiele lat, aż do zlikwidowania Szpitala św. Łazarza w 2007 roku, sama prelegentka. O tym, jak ważna jest dermatologia dziecięca i jakie jest nią zainteresowanie, może świadczyć fakt, że na organizowanych co roku w szpitalu na Lesznie czerwcowych posiedzeniach Oddziału Warszawskiego PTD przypadki dziecięce budziły zawsze największe zainteresowanie i dyskusje.

W następnym wykładzie prof. Włodarkiewicz przedstawił historię polskiej dermatochirurgii, która jest i powinna pozostać częścią dermatologii, bo tylko wtedy może się dalej prawidłowo rozwijać. Kolejnym punktem programu sesji plenarnej był wykład imienia prof. Tadeusza Bogdanowskiego, pierwszego w...


View full text...


Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.