eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 
Report

Sprawozdanie z XIII edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 11–13 kwietnia 2019 roku, Olsztyn

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
,
Waldemar Placek

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 230
Online publish date: 2019/06/13
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W tym roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) zorganizował kolejną edycję Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w dniach od 11 do 13 kwietnia w Hotelu „Przystań” w Olsztynie. Tematyka sympozjum została ustalona w porozumieniu z przewodniczącymi poszczególnych sekcji PTD: Sekcji Alergologii, Dermatochirurgii, Dermatologii Dziecięcej, Dermatologii Estetycznej, Immunodermatologii, Mikologii, Onkologii, Psychodermatologii, Wenerologii, SCOPOL (Skin Care in Organ Transplant Patients – Poland) oraz najmłodszej – DITOS (Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry), aby poruszyć najważniejsze zagadnienia, zgodnie z najnowszymi trendami w danych dziedzinach. Okazję do przedstawienia się mieli również najmłodsi prelegenci, prezentujący wyniki swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji w ramach Forum Młodych, a także w sesjach prezentacji przypadków.
Do prezentacji w sesji plenarnej zostali zaproszeni znani wykładowcy, którzy omówili osiągnięcia wybitnych, nieżyjących już polskich dermatologów.
W tym roku wykład im. prof. Mariana Grzybowskiego wygłosiła prof. Aleksandra Lesiak („Rola inflammasomu w skórnej kancerogenezie”), wykład im. prof. Tadeusza Chorzelskiego – dr hab. Agnieszka Żebrowska („Spersonalizowana terapia w chorobach pęcherzowych – czy mamy nowe możliwości?”) oraz wykład im. prof. Edwarda Rudzkiego – dr hab. Beata Kręcisz („Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i atopowe zapalenie skóry – wieloczynnikowe uwarunkowania współistnienia obu jednostek chorobowych”).
Zagranicznym gościem był prof. Carlo Gelmetti z Mediolanu, który przedstawił najnowsze poglądy na wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na skórę. Ponadto prof. Andrzej Marszałek omówił stany przedrakowe, raki skóry, stany rzekomonowotworowe w zakresie patomorfologicznym, a prof. Ligia Brzezińska-Wcisło przedstawiła niezmiernie trudny problem postępowania w łysieniu plackowatym u dzieci. Na uwagę zasługuje ciesząca się coraz większą popularnością sesja poświęcona dermatopatologii, w której obok wspaniałych polskich wykładowców (dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska, dr Joanna Czuwara, prof. Wojciech Biernat, prof. Waldemar Placek) dwa wykłady zaprezentował prof. Jean Kanitakis z Lyonu. Byli też inni goście zagraniczni. Torello Lotti z Rzymu omówił rolę i znaczenie mikrobiomu dla skóry, a także – wraz z Aleksandrą Vojvodic – nowe trendy w leczeniu czerniaka. Z kolei Andreas Wollenberg z Monachium przedstawił problem infekcji wirusowych w atopowym zapaleniu skóry, a Thomas Luger z Münster leczenie neurogennego zapalenia skóry.
Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja przypadków klinicznych. Młodzi adepci dermatologii z niewielką tremą przedstawili dobrze przygotowane prezentacje. Najlepiej oceniona i nagrodzona została lek. Marta Kasprowicz-Furmańczyk z Olsztyna, która zaprezentowała proces różnicowania licznych, rozsianych zmian guzkowych na podstawie opisu przypadku.
W czasie konferencji Zarząd Główny PTD przyznał nagrody za najlepsze publikacje w 2018 roku.
Otrzymali je: dr hab. Łukasz Matusiak i dr med. Anna Waśkiel-Burnat. Nagrodami były wyjazdy –stypendia na Europejską Akademię Dermatologii i Wenerologii 2019 w Madrycie.

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
Copyright: © 2019 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe