en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Tenth Congress of the European Federation of Internal Medicine
Athens, October 5–8, 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 1: 74–75
Online publish date: 2012/03/02
Article file
- Dziesiaty Kongres.pdf  [0.35 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Jubileuszowy Dziesiąty Kongres Federacji Medycyny Wewnętrznej odbył się w Atenach w dniach 5–8 października 2011 r. Z powodu napiętej sytuacji w Grecji organizacja tego kongresu budziła wątpliwości do ostatniej chwili, ale pomimo przeszkód przybyła dość duża liczba uczestników. Wynikło to także z faktu, iż spotkanie to było połączone z 17 Ogólnogreckim Kongresem Medycyny Wewnętrznej (17th Panhellenic Congress of Internal Medicine) zorganizowanym przez Hellenic Society of Internal Medicine.

Obrady toczyły się w hotelu Athens Hilton Palace i tam też była zakwaterowana część uczestników. Uroczystość otwarcia obrad odbyła się po południu w środę 5 października 2011 r. W tym dniu w stolicy Grecji odbył się strajk wielu służb publicznych, co spowodowało opóźnienie rozpoczęcia uroczystości, a także nieobecność osób, które nie zdążyły dolecieć do Aten przed strajkiem obsługi lotniska. Na szczęście przedstawiciele Polski przybyli na miejsce dzień wcześniej, ponieważ w godzinach rannych przed otwarciem Kongresu odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej.

Gości zebranych na uroczystości otwarcia obrad przywitał Sotirios A. Raptis – prezydent Hellenic Society of Internal Medicine. Obrady Kongresu otworzył Ramon Pujol – prezydent Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. Wzruszający wykład pod tytułem „Why Athens?” przedstawił nestor europejskich internistów Ugo E.F. Carcassi. Profesor Ugo E.F. Carcassi z Caliagri jest honorowym prezydentem Federacji. Piętnaście lat temu był jednym z inicjatorów powstania Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. Powstała ona z przekształcenia Europejskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Decyzja o powstaniu Federacji zapadła w Atenach i to tłumaczy trochę zaskakujący tytuł wystąpienia Ugo E.F. Carassiego.

Współorganizatorami Kongresu było kilka greckich organizacji związanych z medycyną. Ich przedstawiciele wygłosili okolicznościowe przemówienia. Wystąpili m.in. Theodore Liakos (wicedyrektor National and Kapodistrian University of Athens), Christos Pissiotis (European Accreditation Council for Continning Medical Education), Sofia Mela (Hellenic Association of Pharmaceutical Companies), Emmanuel Kalokerinos (prezydent Panhellenic Medical Association).

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów członków honorowych Federacji przez Ramona Pujola i Jana Willema Elte’a – prezydenta i sekretarza generalnego European Federation of Internal Medicine.

Wykład otwierający kongres Hippocrates Keynote Lecture był sponsorowany przez Greckie Towarzystwo Internistyczne, wygłosił go profesor Matthias Graf von der Schulenburg – prezydent Niemieckiego Towarzystwa Ekonomii Ochrony Zdrowia. Wykład nosił tytuł „The European health economy in the financial crisis”. Wykład był przeglądem problemów, z jakimi spotykają się państwa w kryzysie, a które dotyczą ochrony zdrowia. Nie wnikając w szczegóły, konkluzje wykładu sprowadzały się do stwierdzenia, iż niemożliwe jest zapewnienie dostępu do pełnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i świadczenia zdrowotne muszą być racjonowane zarówno jakościowo, jak i ilościowo, niezbędne jest także zróżnicowanie świadczeniobiorców co do dostępności do świadczeń. Taka jest według prelegenta sytuacja ekonomiczna, a jego zapewnienia o istotnej roli postaw etycznych w tym rozdziale były bardzo ogólne. Nie czuję się kompetentny, aby komentować ten ciekawy i na pewno bardzo profesjonalny wykład, ale zgadzam się, że porzucenie egalitaryzmu w rozdziale świadczeń zdrowotnych wcale nie narusza poszanowania godności człowieka. Oczywiście, słuszne może stwierdzenia ogólne muszą być zastosowane w praktyce, co jest zwykle bardzo trudne.

Obrady naukowe Kongresu rozpoczęły się w czwartek 6 października 2011 r. Toczyły się one jednocześnie w trzech salach i były, co uważam za wielką zaletę, zróżnicowane. W programie uwzględniono prezentacje prac oryginalnych, sympozja, wykłady i warsztaty. Pierwszego dnia odbyły się m.in. sympozja „Żelazo w medycynie wewnętrznej” (prowadząca: Maria Domenica Cappellini), sesja: Cukrzyca, metabolizm i otyłość (Pedro Conthe), wykład: „Witamina D – czy jest to panaceum życia?” (Dimitrios Hadjikas), wykład sponsorowany przez American College of Physicans „Kosztowna terapia – jej korzyści” (Virginia L. Mood), wykład „Współczesne leczenie guzków tarczycy” (Apostolos Vagenakis), obrady okrągłego stołu: Leczenie przeciwzakrzepowe (Pier M. Mannucci, Manuel Monreal, Christos D. Liapis), a także konferencje: Zoonozy (Nicole Renders, Kostas Danis, Georgios Pappas). Wykład Asklepiosa (Eskulapa) pt. „Podtypy otyłości: rola wątroby i mózgu” wygłosił Hans-Ulrich Haenig.

W drugim dniu Kongresu wygłoszono m.in. wykłady: „Subkliniczna choroba tarczycy” (George Dimitriadis), „Cukrzyca typu 3” (Nicholas L. Katislambros). Wykład „Novel therapeutic targets for rheumatoid arthritis” wygłosił Eugeniusz J. Kucharz, wyróżniony w sesji „Meet the expert”. Sesję prowadził Petros Sfikakis. Tego dnia odbyło się sympozjum „Nadciśnienie” (Dragon Lovic, Branko Lović, Miodrag Ostojić, Andreas Pittaras), wykład „Komórki pnia w terapii” (Panagistis Tsigotis) oraz spotkanie z ekspertem „Jak zmniejszyć ryzyko chorób serca” (Richard Češka).

Kongres był okazją do spotkania wielu znajomych. Niektórzy z nich gościli w Polsce, m.in. z okazji obchodów stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Wśród prezentowanych czasopism internistycznych było też Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Reprezentanci Polski wzięli udział w Speaker’s Dinner, a przy okazji pobytu w Atenach zwiedzili stosunkowo nowe Muzeum Akropolu.

Wspomnieć należy również o problemach dyskutowanych podczas posiedzenia Rady Administracyjnej EFIM. Z dużym uznaniem podsumowano dwie kolejne tzw. szkoły internistyczne. Są to tygodniowe spotkania szkoleniowe przeznaczone dla osób specjalizujących się w chorobach wewnętrznych. Szkoła letnia odbyła się w Brighton w Anglii, a szkoła zimowa w Saas-Fee w Szwajcarii. W letniej szkole wzięła udział Justyna Kramza z Katowic. Od przyszłego roku letnie szkoły będą organizowane w Kusasli w Turcji, a zimowe nadal w Szwajcarii.

Omówiono również ustanowienie indywidualnego członkostwa Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej, dyskutowano o projektach wspólnych badań, a także o działalności koła młodych. Z uwagą wysłuchano sprawozdania redaktora naczelnego European Journal of Internal Medicine, czasopisma, które dwa lata temu uzyskało impact factor i stale go zwiększa. Wspomnieć należy, iż członkiem rady redakcyjnej czasopisma jest Eugeniusz J. Kucharz, który jest także członkiem honorowym Federacji.

Podsumowując – mimo trudności lokalnych i pewnych problemów, jakie przeżywa interna w Europie, Kongres w Grecji był udaną, zorganizowaną z rozmachem imprezą, w pewnym stopniu zdominowaną przez wykładowców greckich. Kolejny Kongres odbędzie się w Madrycie w 2012 r.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2012 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.