en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

The First Meeting of the Group of Systemic Sclerosis Patients
Katowice, April 14, 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2010; 48, 3: 210
Online publish date: 2010/07/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Grupa Chorych na Twardzinę Układową powstała w ramach Stowarzyszenia „Pro Rheumate” w Katowicach w 2009 r. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny współdziałania chorych na twardzinę układową, szczególnie dotyczy to szkolenia „jak żyć z chorobą”, pomocy wzajemnej, a także współdziałania z lekarzami. Dodatkowym celem grupy jest szerzenie wiedzy o chorobie wśród społeczeństwa i współpraca w tym zakresie ze środkami przekazu publicznego.
Grupa powstała z inicjatywy pacjentów i lekarzy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na czele grupy stoi Beata Lecińska. Osobą kontaktującą członków grupy z zespołem lekarskim Kliniki jest dr n. med. Małgorzata Widuchowska. Grupa jest otwarta dla wszystkich chorych i ich rodzin z całej Polski.
Pierwsze zebranie odbyło się w Katowicach 14 kwietnia 2010 r. Przybyło ponad 30 chorych. Na wstępie zebranych powitali Eugeniusz J. Kucharz oraz Beata Lecińska. Wykład, noszący tytuł „Choroba – klęska czy zadanie”, wygłosiła dr n. med. Joanna Pyszkowska. W swoim wystąpieniu mówiła o przemianach, jakie zachodzą u pacjenta po usłyszeniu wiadomości o rozpoznaniu ciężkiej przewlekłej choroby, i wpływie chorego na ich przebieg. Chory może po przyjęciu właściwej postawy i otrzymaniu wsparcia od otoczenia uruchomić rezerwy zdrowia, co pozwala inaczej spojrzeć na jego chorobę.
Wtedy staje się ona nie klęską, a nowym, specyficznym zadaniem.
Po wykładzie i dyskusji obecni lekarze Kliniki (M. Widuchowska, M. Kopeć-Mędrek, A. Kotulska, E.J. Kucharz) odpowiadali na pytania chorych. Był też czas na rozmowy indywidualne przy kawie. W opinii uczestników spotkanie ukazało wielką celowość powołania grupy chorych. Wszyscy z uznaniem ocenili twórczą pomoc organizacyjną Beaty Lecińskiej, stojącej na czele grupy.
Osoby zainteresowane współpracą w ramach Grupy Chorych na Twardzinę Układową proszone są o kontakt z Beatą Lecińską (bealew23@wp.pl) lub dr n. med. Małgorzatą Widuchowską (widuchowska@mp.pl).

Eugeniusz J. Kucharz


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.