en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

The Third Conference ”Antiphospholipid syndrome” Poznań, April 20-21, 2007

Irena Zimmermann-Górska

Online publish date: 2007/07/02
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
20–21 kwietnia 2007 r. odbyła się w Poznaniu III Ogólnopolska Konferencja Zespół antyfosfolipidowy, zorganizowana przez Sekcję Reumatologiczną Towarzystwa Internistów Polskich, Sekcję Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Katedrę i Klinikę Reumatologiczno-Rehabilitacyjną i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Tematyka konferencji dotyczyła problemów związanych z etiopatogenezą zespołu antyfosfolipidowego (APS) oraz zagadnień klinicznych. Spotkania poznańskie mają na celu ułatwienie śledzenia niezwykle szybkiego postępu w tej dziedzinie medycyny. APS uznano za najczęstszą – obok AIDS – chorobę końca XX wieku. Przyczyną stwierdzenia takiej częstości występowania zespołu nie jest jednak z pewnością zwiększona zachorowalność, ale coraz większe możliwości rozpoznawania choroby. Stopniowo wiedza o APS dociera do przedstawicieli poszczególnych specjalności – obecnie w ponad 20 działach medycyny klinicznej można udowodnić lub podejrzewać istotną rolę przeciwciał przeciwfosfolipidowych w patogenezie chorób.
Konferencja rozpoczęła się od podsumowania 20-lecia APS (prof. I. Zimmermann-Górska) – w bieżącym roku bowiem rocznica ta dotyczy ustalenia pierwszych kryteriów diagnostycznych choroby. Wśród wykładów dotyczących etiopatogenezy przedstawiono problemy, takie jak Zakażenia a zespół antyfosfolipidowy (doc. J. Ząbek), Udział apoptozy w patogenezie zespołu antyfosfolipidowego (prof. D. Maślińska i prof. S. Maśliński) oraz Patologia ultramikroskopowa i patofizjologia śródbłonka (doc. M. Walski). Wykłady dotyczące zagadnień klinicznych to: Stwardnienie rozsiane a zespół antyfosfolipidowy – trudności diagnostyczne (prof. A. Członkowska), Przeciwciała antyfosfolipidowe – czynnik zagrożenia żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i zakrzepicą tętniczą (prof. K. Zawilska), Zatorowość płucna w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego (prof. W. Dyszkiewicz), Występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i ich znaczenie kliniczne (prof. A. Filipowicz-Sosnowska), Nerki a zespół antyfosfolipidowy (prof. M. Majdan), Leczenie zespołu antyfosfolipidowego w okresie ciąży (prof. J. Skrzypczak) oraz Czynniki ryzyka i diagnostyka miażdżycy dużych tętnic w zespole antyfosfolipidowym u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (prof. M. Brzosko).
Oprócz wykładów przedstawiono wiele prac oryginalnych, których tematyka dotyczyła zależności APS i miażdżycy, zajęcia narządu wzroku u chorych z APS, występowania przeciwciał przeciwfosfolipidowych u chorych z rakiem piersi oraz rzadkich przypadków zespołu.
W konferencji wzięło udział ponad 300 lekarzy różnych specjalności z całej Polski. Bardzo żywa dyskusja dotyczyła wielu, często nierozwiązanych do tej pory problemów dotyczących APS. Wiedza ta, jak już wspomniano, bardzo szybko postępuje i coraz więcej kolejnych informacji przybliża możliwości lepszej diagnostyki i leczenia zespołu.
Spośród wymienionych na wstępie 20 działów medycyny klinicznej, w których ważną rolę odgrywa powiązanie z APS, podczas dotychczasowych trzech naszych konferencji omówiono 8. Najważniejsze działy – położnictwo i zagadnienia związane z procesem krzepnięcia krwi – w aktualnym ujęciu były tematem każdego spotkania. Zespół antyfosfolipidowy wymaga bowiem stałego śledzenia nowych spostrzeżeń.

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.