en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

The Twelfth Slovak-Polish Conference on Internal Medicine.
Rheumatological topics
Topoľčianky Castle, 15 April 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 4: 302–303
Online publish date: 2011/08/30
Article file
- Dwunasta Slowacko.pdf  [0.46 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
15 kwietnia 2011 r. odbyła się coroczna Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna. W tym roku organizowali ją koledzy ze Słowacji, a spotkanie odbyło się w Zamku Topol’čianky.

Miłym akcentem obrad było wręczenie Eugeniuszowi J. Kucharzowi przez Słowackie Towarzystwo Lekarskie srebrnego medalu „Propter Merita” z okazji 60. rocznicy Jego urodzin w uznaniu zainicjowania i stałego współorganizowania corocznych spotkań internistów obu krajów.

Pierwszą sesję prowadzili Robert Pieczyrak, Andrej Dukat i Eugeniusz J. Kucharz. Wygłoszono m.in. następujące wykłady: The role of immunoregulatory cells in health and disease (Robert Pieczyrak, Eugeniusz J. Kucharz), FRAX and its perspectives in Slovak Republic (Eva Lalčiková, Zdenko Killinger, Juraj Payer), Pathophysiology of C-reactive protein (Justyna Kramza, Eugeniusz J. Kucharz), Vitamin D deficiency – possibile link between osteoporosis and metabolic syndrome (Kristina Brazdilová, Anton Dlesk, Tomáš Koller, Zdenko Killinger, Juraj Payer).

Drugą sesję prowadzili Anna Kotulska, Sham A. Cader i Martin Čaprnda. Wygłoszono m.in. wykłady: Sleep disturbances in connective tissue diseases (Katarzyna Prusek, Eugeniusz J. Kucharz), Klinefelter’s syndrome and autoimmunity (Marek Felšőci, Jana Petriková, Dušan Pavay, Ivica Lazúrová), Altered bone metabolism in patients with ankylosing spondylitis (Piotr Stanisławski, Eugeniusz J. Kucharz), Prevalence of toxoplasma antibodies among patients with various autoimmune disease (Jana Petriková, Nancy Agmon-Levin, Miri Blank, Yehuda Shoenfeld).

Obrady rozpoczęły się z opóźnieniem, ponieważ w tym samym dniu odbywały się w Bratysławie nominacje na stanowisko profesora. W tej sytuacji obie strony zrezygnowały z prezentacji 3 wykładów. Ze strony polskiej nie wygłoszono (ale zamieszczono obszerne streszczenia w materiałach konferencji) następujących wykładów: Biochemical indices of cartilage damage (Magdalena Kopeć-Mędrek, Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz J. Kucharz), High-dose immunosuppres-sive therapy (cyclophosphamide and Campath-1H) followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with systemic sclerosis (Małgorzata Widuchowska, Magdalena Kopeć-Mędrek, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), Early microvascular changes in systemic sclerosis (Sham A. Cader, Eugeniusz J. Kucharz).

Streszczenia wszystkich prac ukazały się w czasopiśmie „Interná Medicina”. Uczestnicy konferencji zwiedzili zabytki Nitry, a wieczorem przy kolacji spotkali się z sommelierem prezentującym wina słynnych piwnic Château Topol’čianky.

Sprawna organizacja spotkania jest zasługą Andreja Dukata z Bratysławy i jego współpracowników.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2011 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.