en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

The Twentieth Congress of Russian Internists Centenary of the Russian Scientific Society of Internal Medicine Moscow, December 2-4, 2009

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia; 48, 1: 71-72
Online publish date: 2010/04/09
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 2–4 grudnia 2009 r. w Moskwie obradował XX Zjazd Internistów Rosyjskich (XX Съезд российских терапевтов) zorganizowany w ramach IV Narodowego Kongresu Internistów, a odbywający się w stulecie I Zjazdu Internistów Rosyjskich i powstania Rosyjskiego Naukowego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej.
Historia rosyjskich stowarzyszeń internistycznych jest złożona. Pierwsze wysiłki zmierzające do powołania organizacji lekarzy chorób wewnętrznych w Rosji rozpoczęły się pod koniec XIX wieku. W 1902 r. rzucono myśl organizacji zjazdów internistów rosyjskich, a I Zjazd Internistów Rosyjskich rozpoczął się 19 grudnia 1909 r. w Moskwie. Do 1916 r. odbyło się sześć zjazdów. Nadzwyczajny zjazd odbył się w 1922 r. w Piotrogrodzie, a od VIII Zjazdu (Leningrad, 1925 r.) konferencje nosiły nazwę Wszechzwiązkowe Zjazdy Internistów. XII Wszechzwiązkowy Zjazd odbył się w 1935 r., a następny – powojenny – w 1947 r. w Leningradzie. Ostatni zjazd, który nosił nazwę „Wszechzwiązkowy”, obradował w 1987 r. w Taszkiencie. Od lat 40. XX wieku czyniono wysiłki, aby zorganizować zjazdy rosyjskich internistów. Dopiero jednak w 1958 r. odbył się Pierwszy Wszechrosyjski Zjazd Internistów. Kolejne zjazdy były organizowane co cztery lata, a IX Wszechrosyjski Zjazd Internistów odbył się w ramach Pierwszego Narodowego Kongresu Internistów. Obecny Jubileuszowy Zjazd nawiązywał numeracją do pierwszego zjazdu z 1909 r. i był zorganizowany w ramach IV Narodowego Kongresu Internistów.
Jubileuszowy Zjazd miał szczególnie uroczysty charakter. Był zorganizowany w ramach Kongresu Narodowego, dlatego nie było na nim gości zagranicznych. Wyjątek stanowiło zaproszenie dwóch osób z International Society of Internal Medicine (ISIM) – międzynarodowej federacji towarzystw internistycznych, do której od 1994 r. należy Rosyjskie Naukowe Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej (nie jest ono członkiem Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej). Reprezentantami ISIM byli: Rolf A. Streuli – były prezydent, od lat zaprzyjaźniony z kolegami rosyjskimi, i Hans Peter Kohler – obecny sekretarz generalny ISIM. Dwie pozostałe osoby spoza Rosji to Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz z Polski, zaproszone w uznaniu za ich wieloletnie działania na rzecz integracji internistów różnych krajów, w tym organizację światowego...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.