eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Trendy zachorowalności na raka płuca w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2013

Paweł Macek
1, 2
,
Piotr Matuszewski
3
,
Ewa A. Błaszkiewicz
1, 4
,
Małgorzata Biskup
5, 6
,
Monika Nogajczyk
1
,
Anna Lipińska
5, 7
,
Leszek Smorąg
1, 8
,
Stanisław Góźdź
9, 10

1.
Department of Epidemiology and Cancer Control, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
2.
Faculty of Medical Science, School of Economics, Law, and Medical Science, Kielce, Poland
3.
Thoracic Surgery Clinic, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
4.
Department of Education, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
5.
Department of Rehabilitation of Hearing and Balance Organs, Institute of Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
6.
Department of Rehabilitation, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
7.
Rehabilitation Outpatient Clinic, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
8.
Gynaecological Oncology Clinic, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
9.
Clinic of Clinical Oncology, Holycross Cancer Centre, Kielce, Poland
10.
Department of Cancer Prevention and Epidemiology, Institute of Public Health, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (1) 1–8
Data publikacji online: 2017/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie. W Polsce w 2013 r. zarejestrowano 21 524 nowych zachorowań. W województwie świętokrzyskim odnotowano 751 nowych zachorowań (576 u mężczyzn i 175 u kobiet).

Cel pracy: Określenie dynamiki zmian zachorowalności na raka płuca w latach 1999–2013 u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem płci.

Materiał i metody: Analizie poddano 11 418 zachorowań na raka płuca w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2013. Obliczono surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności, wyrażone na 100 000 (105) populacji, łącznie i z podziałem wg płci. Analizę trendów zachorowalności przeprowadzono za pomocą modeli joinpoint.

Wyniki: W 2013 r. w porównaniu z 1999 r. w województwie świętokrzyskim odnotowano istotną redukcję zachorowalności na raka płuca o 22,3%. U mężczyzn obserwowano istotne zmniejszenie zachorowalności o 32,3%, a u kobiet nieistotny wzrost zachorowalności o 32,3%. Ryzyko względne zachorowania na raka płuca u mężczyzn w porównaniu z kobietami zmniejszyło się o 44,5%. U mężczyzn stwierdzono istotny trend spadkowy w tempie 2,9% rocznie, a u kobiet istotny trend wzrostowy w tempie 2,1% rocznie. W województwie świętokrzyskim w latach 1999–2013 obserwowano redukcję zachorowalności na raka płuca u mężczyzn oraz wzrost zachorowalności u kobiet. Płeć różnicowała też kształtowanie się trendów zachorowalności. U mężczyzn stwierdzono istotny spadek trendu, a u kobiet istotny jego wzrost.

Wnioski: Konieczna jest intensyfikacja działań w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka płuca w województwie.

Introduction: Lung cancer is the most common malignant cancer worldwide. In 2013 a total of 21,524 new cases of lung cancer in Poland and 751 (576 in men and 175 in women, respectively) in Świętokrzyskie Voivodeship were reported.

Aim of the research: To assess the dynamics of changes in lung cancer incidence between 1999 and 2013 in the population of inhabitants of Świętokrzyskie Voivodeship by sex.

Material and methods: Eleven thousand four hundred and eighteen new lung cancer cases in Świętokrzyskie Voivodeship in 1999–2013 were analysed. Crude rates (CRs) and age-standardised rates (ASRs) per 105 population were calculated, in general and by sex. The analysis of incidence trends was carried out using joinpoint models.

Results: In 2013 a significant decrease by 22.3% in lung cancer incidence was reported in comparison with the year 1999. A significant decrease by 32.3% among men and non-significant increase by 32.3% in lung cancer incidence among women were reported. The relative risk of lung cancer incidence in men decreased by 44.5% compared to women. The trend in ASRs showed a significant decrease by 2.0% per year. In the male population a significant decreasing trend by 2.9% per year and a significant increasing trend by 2.1% per year among the female population were observed. The lung cancer incidence among men in Świętokrzyskie Voivodeship decreased, with a simultaneous increase in incidence among women in 1999–2013. Sex was the main factor that differentiated the shaping of incidence trends. A significant decreasing incidence trend among men and a significant increasing incidence trend among women were observed.

Conclusions: It is necessary to intensify the primary and secondary prevention of lung cancer in the voivodeship.
słowa kluczowe:

rak płuca, trendy zachorowalności, epiemiologia, województwo świętokrzyskie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe