eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Ukrainian-Polish Rheumatological Forum
Kiev, October 20, 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 1: 76–77
Online publish date: 2012/03/02
Article file
- Ukrainsko.pdf  [0.63 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Wszechukraińska Naukowo-Kliniczna Konferencja „Autoimmunologiczne choroby reumatyczne” ( Всеукраїнська науково-пракична конференція „Аутoімуннні ревматичні хвороби ) odbyła się w dniach 20–21 października 2011 r. w Kijowie. Organizatorami spotkania było kilka instytucji i organizacji medycznych Ukrainy, m.in. Narodowe Centrum Naukowe – Instytut Kardiologii im. M.D. Strażecko Akademii Nauk Medycznych Ukrainy. W ramach tego centrum działa Klinika Reumatologii kierowana przez Wołodymyra Kowalenkę. Podczas ubiegłorocznego spotkania reumatologów Europy Środkowej i Wschodniej w Sopocie Wołodymyr Kowalenko zapowiedział organizację Ukraińsko-Polskiego Forum i zaprosił dwóch polskich wykładowców.

Konferencja odbyła się w sali kina Budniki w Kijowie. Obrady otworzył Wołodymyr Kowalenko – przewodniczący Towarzystwa Reumatologicznego Ukrainy. Pierwszy wykład – „Współczesne aspekty zastosowania inżynierii genetycznej w terapii reumatologicznej” – wygłosił Jewgienij L. Nasonow, dyrektor Instytutu Reumatologii Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych z Moskwy.

Po wykładzie otwierającym odbyła się sesja Ukraiń­sko-Polskiego Forum Reumatologicznego. W ramach Forum wykłady wygłosili: Wołodymyr Kowalenko („Standardy terapii reumatoidalnego zapalenia stawów”), Witold Tłustochowicz („Praktyczne aspekty leczenia biologicznego w Polsce”) i Eugeniusz J. Kucharz („Choroby sercowo--naczyniowe u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: epidemiologia, patogeneza i profilaktyka”).

Kolejny wykład o rozpoznawaniu i leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów wygłosił Anatol Święcicki z Kijowa. Anatol Święcicki jest prorektorem Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie i przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie. Anatol Święcicki razem z Eugeniuszem R. Deneką-Białuckim i Katarzyną Mowczun towarzyszyli gościom z Polski podczas zwiedzania miasta. Ostatnim wykładem sesji głównej był wykład Jewgienija L. Nasonowa o współczesnych poglądach na terapię metotreksatem. Wspomnieć należy, że prelegenci z Polski wygłosili wykłady w języku rosyjskim. W konferencji wzięło udział około 500 reumatologów z całej Ukrainy.

Goście z Polski mieli możliwość zwiedzenia ciekawego Narodowego Muzeum Historii Medycyny Ukrainy, a także kilku zabytków Kijowa, m.in. Soboru Sofijskiego i cerkwi św. Andrzeja, a także polskiego kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Aleksandra. Udało się także odwiedzić słynną kijowską Ławrę Pieczerską i zobaczyć Złote Wrota. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy konferencji spotkali się na kolacji w restauracji Al Faro.

Gospodarze okazali się bardzo gościnni i życzliwi, a pobyt w Kijowie należał do bardzo udanych.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2012 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe