Termedia.pl
 
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Current issue Archive About the journal Subscription Contact Instructions for authors
2/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

VI. OSTRY ZESPÓŁ WIEÑCOWY

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008; 3/2: 167-175

Rekomendacje dotyczące postępowania w ostrym zespole wieńcowym
u osób z cukrzycą


1. Odrębności kliniczne ostrego zespołu wieńcowego u chorych
na cukrzycę

1.1. Epidemiologia

1.2. Ostre zespoły wieńcowe – definicja i klasyfikacja

1.3. Współczesna definicja zawału serca

1.4. Odrębności kliniczne ostrych zespołów wieńcowych u osób z cukrzycą

2. Zalecenia lecznicze dotyczące ostrych zespołów wieńcowych
z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia w elektrokardiogramie
u osób z cukrzycą

2.1. Leczenie zawału serca z uniesieniem odcinka ST w EKG

2.2. Leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST
w EKG-NSTE-ACS (UA/NSTEMI) u osób z cukrzycą

2.3. Leczenie kardiochirurgiczne – chirurgiczna rewaskularyzacja serca
u osób z ostrym zespołem wieńcowym i cukrzycą

3. Program postępowania na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej
u osób z ostrym zawałem serca i cukrzycą


View full text...
Quick links
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe