eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wczesne wyniki leczenia trombolitycznego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna

Dariusz Kotlęga
,
Agnieszka Meller
,
Monika Gołąb-Janowska
,
Wioletta Pawlukowska
,
Przemysław Nowacki

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 16–22
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Wyniki wczesnego leczenia trombolitycznego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu wiążą się z długotrwałym efektem w zakresie niepełnosprawności i śmiertelności. Spotykane są różne definicje wczesnej poprawy w tej grupie pacjentów.

Cel pracy
Ustalenie potencjalnych czynników prognostycznych niekorzystnie wpływających na wczesny wynik leczenia alteplazą pacjentów z udarem mózgu.

Materiał i metody
Analizie poddano 245 kolejnych pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego mózgu leczonych dożylnie rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu (rt-PA). Wynik oceniono 24 godziny po zastosowaniu leczenia w zależności od wyniku wg skali NIHSS. Grupę I stanowiło 105 pacjentów ze stopniem poprawy ≥ 2 pkt wg skali NIHSS w czasie 24 godzin po leczeniu, a grupę II – pozostali pacjenci (n = 140).

Wyniki
Niezależnymi czynnikami ryzyka niekorzystnie wpływającymi na wczesny wynik leczenia są: nadciśnienie tętnicze, stare zmiany niedokrwienne mózgu, dłuższe okno terapeutyczne, wyższy wyjściowo wynik wg skali NIHSS (odpowiednio: OR = 0,34, p < 0,05; OR = 0,55, p < 0,01; OR = 0,99, p < 0,01; OR = 0,91, p < 0,01).

Wnioski
Znane są czynniki, które wpływają na stopień wczesnej poprawy neurologicznej ocenianej w czasie 24 godzin po leczeniu trombolitycznym. Mogą one pomóc w poprawie skuteczności terapii ostrej fazy i profilaktyki wtórnej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Należy poświęcać więcej uwagi pacjentom z nadciśnieniem tętniczym, wyjściowo większym deficytem neurologicznym, z dłuższym oknem terapeutycznym oraz ze starymi zmianami naczyniowymi mózgu.Introduction
The results of early outcome in thrombolysed stroke patients are connected with the long-term effect measured as disability and death rate. There are different definitions of the early improvement in such patients.

Aim of the research
To establish potential prognostic factors adversely influencing the early outcome of stroke patients treated with alteplase.

Material and methods
The analysis of 245 consecutive ischaemic stroke patients treated intravenously with recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) was conducted. The outcome was analysed 24 h after rt-PA treatment depending on the NIHSS score. Group I consisted of 105 patients with the improvement in NIHSS ≥ 2 points 24 h after intravenous rt-PA administration, and group II comprised of the rest of the patients (n = 140).

Results
The independent factors adversely affecting the early outcome were: hypertension, old ischaemic lesions in initial brain computed tomography (CT), longer therapeutic window, higher baseline NIHSS (respectively: OR = 0.34, p < 0.05; OR = 0.55, p < 0.01; OR = 0.99, p < 0.01; OR = 0.91, p < 0.01).

Conclusions
There are factors affecting the grade of early neurological improvement assessed 24 h after rt-PA therapy that may help to improve the efficacy of the acute phase treatment and secondary prevention of stroke patients. More attention should be paid to patients with hypertension, those with greater initial neurological deficit, longer onset-to-treatment time, and old ischaemic changes in initial brain CT.

słowa kluczowe:

wynik leczenia, udar, tkankowy aktywator plazminogenu, ocena wyniku leczenia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe