eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

Weryfikacja dystorsji szyjnego odcinka kręgosłupa w praktyce sądowo-lekarskiej Część II – obiektywizacja obrażeń

Grzegorz Teresiński

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 172-181
Online publish date: 2014/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W praktyce klinicznej, dystorsja kręgosłupa szyjnego lub zespół dolegliwości związanych z tzw. whiplash (WAD) rozpoznawane są wyłącznie na podstawie charakteru subiektywnych skarg zgłaszanych przez pacjentów oraz informacji, iż uczestniczyli oni w kolizji drogowej. Z sądowo-lekarskiego punktu widzenia, podstawowe znaczenie ma więc weryfikacja wszystkich przypadków rozpoznań WAD w kontekście udowodnionej w tego rodzaju przypadkach bardzo istotnej komponenty psychicznej dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz braku obiektywnych zmian w badaniach obrazowych. W pracy przedstawiono propozycje obiektywizacji ostrych epizodów dystorsji kręgosłupa szyjnego u ofiar wypadków komunikacyjnych w oparciu

o połączone kryteria medyczne oraz wybrane okoliczności wypadku. Znajomość technicznych aspektów okoliczności powstawaniaWAD ułatwia medyczną ocenę tego rodzaju następstw, a przy pomocypołączonych kryteriów można ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia WAD u konkretnej ofiary wypadku. 
keywords:

wypadki drogowe, dystorsja kręgosłupa szyjnego, uraz akceleracyjny, opiniowanie sądowo-lekarskie

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe