eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ ćwiczeń izometrycznych mięśnia czworogłowego w zespole bólowym przedniego przedziału stawu kolanowego u młodych kobiet

Jacek Wilczyński
,
Przemysław Karolak
,
Joanna Karolak

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 183–186
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Ból w przednim przedziale stawu kolanowego jest zespołem objawów powiązanych z nieprawidłowościami w obrębie stawu rzepkowo-udowego. Stanowi częstą przyczynę zasięgania porad u lekarzy ortopedów. Cechą charakterystyczną tego problemu jest przewlekły ból w okolicy przedniego przedziału jednego lub też obu kolan. Problem ten dotyka częściej kobiet, zwłaszcza w wieku młodzieńczym. Skutkiem tej dolegliwości jest pogorszenie jakości życia. Dysfunkcja ta znacznie ogranicza, a często wręcz nie pozwala na wykonywanie czynności dnia codziennego. Ból przeważnie występuje przy uprawianiu aktywności fizycznej, jednak może również towarzyszyć dłuższemu unieruchomieniu stawu kolanowego. Przy określaniu typu niestabilności rzepkowo-udowej wykorzystuje się magnetyczny rezonans jądrowy, badanie artroskopowe, ultrasonograficzne oraz rentgenowskie. Stosunkowo skuteczną metodą leczenia bólu w przedniej części kolana są ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda. Pozwalają one na wzmocnienie mięśnia czworogłowego i zmniejszenie niestabilności stawu rzepkowo-udowego.

Cel pracy: Ocena efektywności ćwiczeń izometrycznych mięśnia czworogłowego u młodych kobiet z zespołem bólowym przedniego przedziału stawu kolanowego.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku 13–44 lat (średnia wieku: 26,8 roku), u których zdiagnozowano dolegliwości bólowe przedniego przedziału stawu kolanowego.

Wyniki i wnioski: Ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda są efektywną metodą zmniejszania bólu przedniego przedziału stawu kolanowego, korzystnie wpływają na aktywność fizyczną, w tym wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego. Test t-Studenta wykazał, że ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda zmniejszają ból w przednim przedziale stawu kolanowego. Test Kruskala-Wallisa potwierdził istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych przedniej strony kolana.

Introduction: Anterior knee pain is a disease associated with abnormalities in the patellofemoral joint. It is a common reason for seeking advice from an orthopaedist. This problem is characterised by chronic pain in the anterior part of one or both knees. This issue often affects women, especially at a young age. The effect of this ailment is deterioration of the quality of life. This dysfunction significantly reduces abilities, and often prevents the performance of daily activities. Pain usually occurs during physical activity, but may also be accompanied by prolonged immobilisation of the knee joint. In defining the type of patellofemoral instability, orthopaedists use magnetic resonance imaging, arthroscopy, ultrasonography, and X-ray examination. A relatively effective method of treatment of pain in the patellofemoral joint is through isometric exercises of the quadriceps. They increase the strength of the quadriceps femoris muscle and reduce instability in the patellofemoral joint.

Aim of the research: To evaluate the effectiveness of isometric exercises of the quadriceps muscle on young female patients with anterior knee pain.

Material and methods: The study involved 30 women aged 13–44 years (mean age: 26.8 years), who had been diagnosed with pain in the front of the knee.

Results and conclusions: Isometric exercises of the quadriceps muscle are an effective method of reducing anterior knee pain. Isometric exercises have a beneficial influence on improving physical activity, including performing basic activities of daily living. Student’s t distribution showed, that isometric exercises of the quadriceps muscle reduce pain at the front of the knee. Kruskal-Wallis test confirmed a significant reduction of anterior knee pain.
słowa kluczowe:

ból przedni stawu kolanowego, mięsień czworogłowy, kobiety w młodym wieku, ćwiczenia izometryczne

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe