eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wiek menarche studentek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w porównaniu z normami rozwojowymi

Tadeusz Kuder
1
,
Edyta Suliga
1
,
Ewa Mańka
2
,
Olga Frieman
2

1.
Department of Anatomy, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski
2.
Student, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 210-216
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Wiek menarche (pierwszej miesiączki) jest początkiem końcowej fazy dojrzewania. Stosowany jest jako kryterium oceny dojrzewania płciowego dziewcząt. Mimo licznych badań zagadnienie to jest ciągle aktualne, gdyż wraz z poprawą jakości życia i warunków społeczno-ekonomicznych obserwuje się pewną tendencję do wcześniejszego dojrzewania dziewcząt.

Cel pracy
Analiza wieku menarche u studentek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach na tle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz norm rozwojowych.

Materiał i metody
W badaniu użyto anonimowej ankiety retrospektywnej, którą zgodziły się wypełnić 132 studentki (70 pochodziło z miasta, 62 ze wsi). Pytania dotyczyły wieku pierwszej menstruacji, warunków społeczno-ekonomicznych, wiedzy na temat dojrzewania oraz wysokości i masy ciała. Z uzyskanych danych obliczano średnie i odchylenia standardowe oraz przeprowadzono analizę statystyczną testem t-Studenta.

Wyniki
Wśród studentek pochodzących z miasta najwięcej (18,57%) dojrzewało w wieku 12 lat. Spośród dziewcząt pochodzących ze wsi najwięcej (19,37%) miało pierwszą menstruację w wieku 13 lat. Średnia wieku menarche studentek z miasta to 12 lat i 10 miesięcy, a ze wsi – 13 lat i 1 miesiąc. Średni wiek dojrzewania studentek UJK jest zbliżony do wieku dziewcząt z innych regionów Polski.

Wnioski
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że warunki społeczno-ekonomiczne istotnie wpływają na wiek pierwszej miesiączki. Zacierają się różnice pomiędzy warunkami życia w środowisku miejskim i wiejskim.Introduction
The age of menarche is the beginning of the final puberty phase. It is used as an assessment criterion for girls’ sexual maturation. Despite much research in the area, the issue is still valid because, along with improvement of the quality of life and socio-economic conditions, a tendency has been observed for girls go through puberty earlier.

Aim of the research
To analyse the menarche age of female students at the Faculty of Medicine and Health Sciences Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce with respect to socio-economic conditions and developmental norms.

Material and methods
An anonymous retrospective questionnaire was applied and filled out by a total of 132 female students (70 from urban areas, 62 from rural areas). The questions concerned menarche age, socio-economic conditions, health, height, and weight. From the obtained data, mean values and standard deviations were calculated, and Student’s t-test analysis was performed.

Results
Among the female students from urban areas, the majority of them, i.e. 18.57%, achieved sexual maturity at the age of 12.0 years. Among the girls from rural areas, the majority of them (19.37%) had their first menstruation at the age of 13.0. The mean menarche age of female students from cities is 12 years and 10 months, from the countryside – 13 years and 1 month. The mean puberty age of the JKU female students is similar to the corresponding age in other regions of Poland.

Conclusions
It cannot be unequivocally stated that socio-economic conditions have a crucial impact on the age of menarche. The differences between urban and rural standard of living conditions are blurring.

słowa kluczowe:

wiek menarche, dojrzewanie płciowe, warunki społeczno-ekonomiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe