eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ pojedynczej sesji w kriokomorze na parametry z EKG

Kamila Bołtuć-Dziugieł
1
,
Robert Dziugieł
1
,
Ada Bielejewska
1
,
Agnieszka Bociek
1
,
Wojciech Dąbrowski
2
,
Andrzej Jaroszyński
1

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
2.
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Medical University of Lublin, Lublin, Poland Head of the Department: Wojciech Dąbrowski MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 51–54
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Krioterapia jest metodą leczniczą stosowaną do zmniejszenia dolegliwości bólowych związanych m.in. z urazami i stanami zapalnymi zarówno przez młodych sportowców, jak i osoby starsze.

Cel pracy
Ocena bezpieczeństwa pojedynczej sesji w kriokomorze na parametry sercowo-naczyniowe u dorosłych uczestników badania niebędących sportowcami.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 108 pacjentów bez istotnych zaburzeń kardiologicznych. Pojedyncza sesja w kriokomorze trwała 3 min, a temperatura w głównej komorze chłodzącej wynosiła między –150°C a –160°C. Wszyscy uczestnicy badania w trakcie sesji w kriokomorze byli ubrani w koszulki, krótkie spodenki, chirurgiczne maski, czapki, wełniane rękawiczki, skarpetki oraz drewniane klapki. Badanie EKG oraz pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia wykonywano zarówno przed pobytem, jak i bezpośrednio po pobycie w kriokomorze. Dodatkowo na podstawie wyników uzyskanych z EKG wyliczono parametry wektokardiograficzne.

Wyniki
Łącznie w badaniu wzięło udział 72 kobiety i 36 mężczyzn ze średnią wieku wynoszącą 50 lat. Wyniki uzyskane z grupy kobiet i mężczyzn nie różniły się znacząco. Bezpośrednio po pobycie w kriokomorze zaobserwowano istotny statystycznie spadek częstości rytmu serca, skrócenie odstępu QTc oraz wydłużenie zespołu QRS. Nie stwierdzono istotnych zmian w przestrzennym kącie QRS-T przed pobytem i po pobycie w kriokomorze.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badania wydaje się, że krioterapia całego ciała w kriokomorze jest bezpieczną dodatkową opcją terapeutyczną dla dorosłych pacjentów bez obecnych istotnych przeciwwskazań do takiej terapii. Dalsze badania dotyczące bezpieczeństwa pobytu w kriokomorze są jednak konieczne do potwierdzenia tych wyników w większej liczbie badanych.Introduction
Cryotherapy is a therapeutic method used to reduce pain associated with, among others, injuries and inflammation by both young athletes and the elderly.

Aim of the research
To investigate the effect of a single cryochamber session on basic ECG-derived parameters in adult non-athletes.

Material and methods
 hundred and eight participants without significant cardiac disorders were included in the study. A single session in the cryochamber lasted for 3 min, and the temperature within the appropriate chamber ranged from –150°C to –160°C. When in the cryochamber, each participant wore a tank top, shorts, a surgical mask, a cap, woollen gloves, socks, and wooden clogs. ECG parameters, as well as systolic and diastolic blood pressure were recorded both before and immediately after the cryochamber session. Moreover, vectorcardiographic parameters were generated according to the inverse Dower matrix.

Results
The study was performed on 72 females and 36 males with an average age of 50 years; no significant differences were demonstrated between these groups. We observed a statistically significant decrease in the heart rate and QTc interval after the cryochamber session, as well as a minor increase of QRS interval following the cryochamber session. No changes in the spatial QRS-T angle were observed.

Conclusions
Based on the collected results, whole-body cryotherapy in a cryochamber seems to be a harmless additional treatment for non-athlete adults without known contraindications for such therapy. Long-term prospective studies are necessary to confirm these results and to prove the safety of cryochambers on a larger group of subjects.

słowa kluczowe:

bezpieczeństwo kriokomory, krioterapia, elektrokardiogram, wektokardiografia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.