eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników na stopień akceptacji choroby i poziom satysfakcji z życia u pacjentów leczonych na oddziałach kardiologicznych

Katarzyna I. Białek
1
,
Marcin Sadowski
1

1.
Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Collegium Medicum, Kielce, Poland Head of the Institute: Beata Kręcisz MD, PhD, Prof. JKU
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 157–166
Data publikacji online: 2020/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną problemów zdrowotnych i społecznych na świecie. Niska akceptacja choroby jest uznawana za czynnik prognostyczny gorszej satysfakcji z życia.

Cel pracy
Określenie wpływu wybranych czynników na stopień akceptacji choroby i poziom zadowolenia z życia pacjentów leczonych na oddziałach kardiologicznych, a także ocena, czy poziom akceptacji choroby wpływa na poczucie zadowolenia z życia i odwrotnie.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono u 104 pacjentów hospitalizowanych na oddziałach kardiologicznych. Do oceny akceptacji choroby i zadowolenia z życia zastosowano Skalę akceptacji choroby (AIS) i Skalę satysfakcji z życia (SWLS).

Wyniki
Średnia wartość akceptacji choroby wynosiła 22,88 ±2,86 i wskazywała na średni poziom akceptacji choroby przez pacjentów. Średnie zadowolenie z życia zgłosiło aż 50,96% (n = 53) pacjentów. Poziom akceptacji choroby zależał od wieku (p < 0,001), stanu cywilnego (p = 0,002), zamieszkania z rodziną (p = 0,001), wykształcenia (p = 0,021) i częstości leczenia szpitalnego (p = 0,04 ). Stan cywilny (p < 0,001) i rodzina (p < 0,001) miały statystycznie istotny wpływ na stopień zadowolenia z życia. Akceptacja choroby była istotnie i dodatnio związana z satysfakcją z życia (p < 0,001), co oznacza, że im wyższa akceptacja choroby, tym większe zadowolenie z życia

Wnioski
Związki między akceptacją choroby i zadowoleniem z życia powinny być dalej badane.Introduction
Cardiovascular diseases are a major cause of health and social problems worldwide. Poor acceptance of illness is considered a prognostic factor for worse satisfaction with life.

Aim
To determine the influence of selected factors on the degree of disease acceptance and the level of life satisfaction in patients treated in cardiac wards, as well as to assess whether the level of disease acceptance affects the feeling of life satisfaction and vice versa.

Material and methods
The study was conducted in a group of 104 patients hospitalised in cardiac units. To evaluate the acceptance of illness and satisfaction with life the standardised Acceptance of Illness Scale (AIS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) were used.

Results
The mean value of overall illness acceptance was 22.88 ±2.86, which indicated an average level of illness acceptance among the patients. Average satisfaction with life was reported by as many as 50.96% (n = 53) of the patients. The level of acceptance of illness depended on age (p < 0.001), marital status (p = 0.002), living with family (p = 0.001), educational background (p = 0.021), and frequency of hospital treatment (p = 0.04). The variables marital status (p < 0.001) and living with family (p < 0.001) had a statistically significant effect on the degree of satisfaction with life. The acceptance of illness was significantly positively correlated with SWLS (p < 0.001). Patients declared an average degree of acceptance of illness and satisfaction with life.

Conclusions
The relationship between acceptance of illness and satisfaction with life should be further investigated.

słowa kluczowe:

akceptacja choroby, satysfakcja z życia, choroby serca, hospitalizacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe