eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wykorzystanie telefonu komórkowego do pomiaru ciśnienia tętniczego

Mariusz Pawłowski
,
Jakub S. Gąsior
,
Ewelina Dziedzic
,
Tomasz Klepko
,
Marek Dąbrowski

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 222–226
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Liczba pacjentów z nadciśnieniem stale wzrasta, dlatego monitorowanie tego zjawiska powinno skupiać uwagę środowiska medycznego. Jedną z rekomendacji w nadciśnieniu są domowe pomiary ciśnienia krwi, do których można również wykorzystać telefon komórkowy.

Cel pracy: Przedstawienie użyteczności aplikacji na telefon komórkowy jako narzędzia do pomiaru ciśnienia krwi.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 50 chorych ze zdiagnozowanym nadciśnieniem. Pomiaru dokonał specjalista, używając tradycyjnego aparatu do pomiaru ciśnienia krwi, a następnie aplikacji na telefon komórkowy. Później pacjent samodzielnie mierzył ciśnienie przy użyciu aplikacji. Przedstawiono liczbę pomiarów wykonanych przy użyciu telefonu komórkowego, które różniły się od tradycyjnego pomiaru przez specjalistę o więcej niż 5 mm Hg oraz o więcej niż 10%.

Wyniki: Średnie wyniki skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi zmierzonego przez specjalistę nie różniły się w zależności od zastosowanej techniki pomiaru. W indywidualnej analizie każdego pomiaru zaobserwowano natomiast różnicę 82% wyników skurczowego i 92% wyników rozkurczowego ciśnienia krwi różniącego się o więcej niż 5 mm Hg zmierzonego przez specjalistę przy użyciu tradycyjnej metody i telefonu komórkowego. Wyniki skurczowego i rozkurczowego ciśnienia w zależności od metody pomiaru różniły się o 10% i więcej w przypadku 36% pomiarów ciśnienia skurczowego i 86% pomiarów ciśnienia rozkurczowego.

Wnioski: Testowana aplikacja nie powinna być stosowana do monitorowania ciśnienia krwi.

Introduction: Number of population suffering from hypertension is increasing. So that, monitoring of this phenomenon should concentrate attention of medical industry, and receive high priority. One of the recommended procedure in hypertension treatment, and control is home blood pressure monitoring, which can be tested using smartphone application.

Aim of the research: To evaluate the feasibility of a new blood pressure (BP) measurement tool – a smartphone application.

Material and methods: The study included 50 subjects with the diagnosis of hypertension. Blood pressure measurement was tested in the following conditions: using a sphygmomanometer and using a smartphone by a specialist, and using a smartphone by the patient him/herself. The total number of results that differed from the measurement performed by the specialist by more than 5 mm Hg, and by 10% or more, was counted.

Results: Mean results of systolic and diastolic BP did not differ significantly between measurements done by a specialist using a sphygmomanometer and those done using a smartphone application. There were 82% of results of systolic and 92% of diastolic BP that differed from Korotkoff sound technique in a range greater than 5 mm Hg and 36% in systolic and 86% in diastolic BP by 10% or more.

Conclusions: The tested application should not yet be used for BP monitoring.
słowa kluczowe:

ciśnienie krwi, telefon komórkowy, telemedycyna

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe