eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Występowanie zaburzeń odżywiania wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru i dyskopatii na oddziale neurologicznym

Regina Sierżantowicz
,
Lucyna Jakimiuk
,
Jolanta Lewko
,
Renata Stępień
,
Lech Trochimowicz
,
Ryszard Zimnoch

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 187–193
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: W Polsce objawy niedożywienia przy przyjęciu do szpitala stwierdza się u ok. 30% chorych. Spośród schorzeń neurologicznych do niedożywienia predysponują najczęściej urazy mózgu. Choroba powoduje trudności związane z samoobsługą, zaburzenia orientacji, ograniczenie sprawności intelektualnej, zaburzenia połykania i dysfagię. Ostre zespoły bólowe kręgosłupa wpływają na redukcję masy ciała ze względu na silne bóle oraz zawroty i bóle głowy występujące przy dyskopatii szyjnej.

Cel pracy: Wstępna ocena stopnia niedożywienia u pacjentów z udarem mózgu i dyskopatią hospitalizowanych na oddziale neurologii.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 141 pacjentów, w tym 90 osób z udarem mózgu i 51 osób z dyskopatią, hospitalizowanych na oddziale neurologii. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano dokumentację medyczną i kwestionariusz ankiety. U każdego pacjenta dokonano pomiaru i oceny wskaźnika masy ciała (BMI) przy przyjęciu oraz po zakończonej hospitalizacji.

Wyniki i wnioski: W badaniach wzięła udział podobna grupa kobiet (49%) i mężczyzn (51%) w wieku od 30 do ponad 70 lat. Udar niedokrwienny częściej rozpoznano u kobiet (66,2%), a dyskopatię u mężczyzn (43,4%). Stwierdzono różnice w BMI przy przyjęciu i po zakończonej hospitalizacji zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, wykazując tendencję spadkową. U kobiet zaobserwowano nieco wyższą tendencję spadkową BMI po wypisie: z 24,1 kg/m2 do 23,3 kg/m2. W grupie badanej najmniejsze BMI przy przyjęciu stwierdzono u studentów, rencistów i emerytów. Długi czas pobytu w szpitalu był istotny w redukcji masy ciała. Im dłużej pacjenci byli hospitalizowani, tym mniejszy był ich BMI.

Introduction: Nutritional disorders pose a huge health problem worldwide. In Poland, symptoms of malnutrition are found on admission to hospital in approximately 30% of patients. Among neurological disorders that predispose to malnutrition, brain injuries are the most frequent. The disease leads to difficulties with self-care, disorientation, reduced intellectual capacity, and dysphagia. Acute spinal pain syndromes affect weight loss because of persistent severe pain, and frequent dizziness and headaches accompanying cervical discopathy.

Aim of the research: To assess the degree of malnutrition in patients with stroke and discopathy hospitalised in the neurology ward.

Material and methods: The study group consisted of 141 patients, including 90 with stroke and 51 with discopathy, hospitalised in the neurology ward. Research material was collected based on medical records and a proprietary questionnaire. Body mass index (BMI) was calculated and assessed for each patient on admission and after hospitalisation.

Results and conclusions: The study sample consisted of a similar group of women (49%) and men (51%) aged from 30 to over 70 years. Ischaemic stroke was diagnosed more often in women (66.2%), whereas discopathy was more common in men (43.4%). The differences in BMI present on admission and after hospitalisation in men and women indicated a falling tendency. A slightly greater drop in BMI was found in women after hospital stay (from 24.1 to 23.3 kg/m2). The lowest BMI on admission was observed in students and pensioners. Long-term hospitalisation significantly affected weight reduction – the longer the patients were hospitalised, the lower their BMI was. Preliminary assessment of the nutrition status on admission to a hospital ward and customising individual diets may help reduce the effects of malnutrition.
słowa kluczowe:

ocena niedożywienia, pacjenci, oddział neurologii

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.