eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
5/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 

Z życia PTD

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 562
Online publish date: 2019/12/06
Article file
- Z zycia PTD.pdf  [0.11 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Nominacja profesorska dla prof. Aleksandry Dańczak-Pazdrowskiej

Zastępca redaktor naczelnej czasopisma „Przegląd Dermatologiczny“ prof. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska z Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w listopadzie 2019 roku otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja „Przeglądu Dermatologicznego”

Stypendium EADV dla naukowca z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktor n. med. Dorota Purzycka-Bohdan, asystentka w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymała stypendium Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology – EADV) Michael Hornstein Memorial Scholarship na udział w 28. Kongresie EADV, który odbył się 9–13 października 2019 roku w Madrycie. Nagrodę wręczono podczas sesji konkursowej, której przewodniczyli dr Michael Boffa (Malta) oraz prof. Luca Borradori (Szwajcaria). Stypendium EADV przyznawane jest corocznie młodym dermatologom z Europy za osiągnięcia naukowe. Kongres EADV jest jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w dermatologii i wenerologii. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 12 tysięcy lekarzy. W trakcie przeszło 180 sesji symultanicznych przedstawiono nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane u pacjentów ze schorzeniami skóry i błon śluzowych.
Copyright: © 2019 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe