eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia funkcji poznawczych osób kierujących pojazdami w wybranych jednostkach chorobowych

Rafał Łoś
1
,
Ewa Latała-Łoś
2

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Regional Occupational Health Center, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 145–150
Data publikacji online: 2021/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zaburzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, orientacja, mogą występować w wielu jednostkach chorobowych, również niezaliczanych do sfery zaburzeń psychicznych. Ich obecność może istotnie rzutować na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz bezpieczeństwo na drodze. W piśmiennictwie przeważają badania oceniające funkcjonowanie na drodze osób kierujących pojazdami, u których stwierdzono zaburzenia poznawcze o różnej etiologii. Naturalny jest podział na zaburzenia wynikające z patologii ośrodkowego układu nerwowego oraz dysfunkcje kognitywne obecne w przebiegu schorzeń typowo somatycznych. Ocena stwierdzanych nieprawidłowości jest zazwyczaj kilkuetapowa, ale najbardziej potwierdzonym w badaniach sposobem ewaluacji zaburzeń jest badanie neuropsychologiczne.

Cognitive dysfunctions such as memory, attention, and orientation may occur in many disease entities, including those not included in the sphere of mental disorders. Their presence can significantly affect the ability to drive vehicles and road safety. The literature on the subject is dominated by studies assessing the functioning on the road of people driving vehicles with diagnosed cognitive disorders of various aetiologies. It is natural to divide them into disorders resulting from the pathology of the central nervous system and cognitive dysfunctions present in the course of typically somatic diseases. Assessment of identified abnormalities usually involves several stages, but the most documented method of evaluating disorders is neuropsychological examination.
słowa kluczowe:

badania kierowców, funkcje poznawcze, zaburzenia psychiczne, testy neuropsychologiczne, bezpieczeństwo drogowe

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.