eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży a wielkość ciążowych przyrostów masy ciała – wstępne wynik

Edyta Suliga
,
Olga K. Adamczyk-Gruszka

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 161–167
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Nieprawidłowe przyrosty masy ciała kobiet w ciąży mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu, przebieg porodu oraz późniejszy stan zdrowia matki i dziecka. Niekorzystne konsekwencje zdrowotne nieprawidłowych przyrostów masy ciała przyszłych matek sprawiają, że istotne są badania czynników determinujących ich wielkość.

Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi w czasie ciąży, stanem odżywienia przed ciążą oraz niektórymi czynnikami socjodemograficznymi a wielkością przyrostów masy ciała w ciąży.

Materiał i metody: Badaniem objęto 274 kobiety. Za pomocą ankiety zebrano informacje na temat miejsca zamieszkania, wieku, wysokości i masy ciała, palenia papierosów oraz sposobu żywienia w czasie ciąży. Całkowity przyrost masy ciała w czasie ciąży obliczono jako różnicę między okołoporodową a przedciążową masą ciała. Przyrosty masy ciała w ciąży klasyfikowano jako niskie, zalecane lub wysokie.

Wyniki: Przyrost masy w ciąży sklasyfikowany jako zalecany w odniesieniu do wskaźnika masy ciała przed ciążą odnotowano jedynie u 37% pacjentek, a u niemal 40% stwierdzono wysokie przyrosty. Konsumpcja w czasie ciąży napojów alkoholowych (OR = 2,82), zwłaszcza piwa (OR = 2,72), wysokie spożycie produktów dostarczających białka zwierzęcego, tj. 3 lub więcej porcji w ciągu dnia (OR = 2,86), a także nadwaga przed ciążą (OR = 3,37) oraz pierwszy poród w porównaniu z trzecim lub kolejnym (OR = 4,17) wiązały się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wysokich przyrostów masy ciała.

Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę edukacji zdrowotnej kobiet w wieku rozrodczym w celu zmniejszenia nadmiarów masy ciała przed zajściem w ciążę oraz promowania właściwych zachowań zdrowotnych w czasie ciąży, które pozwolą na utrzymanie prawidłowych przyrostów masy w tym okresie

.

Introduction: Abnormal weight gain during pregnancy may exert a negative effect on the development of the foetus, the course of pregnancy, and later the state of health of the mother and her baby. Due to the unfavourable health consequences of abnormal body weight gains in expectant mothers studies of the factors that determine the amount of these gains are important.

Aim of the research: Evaluation of the relationship between health behaviours in pregnancy, nutritional status before pregnancy, selected socio-demographic factors, and gestational weight gain.

Material and methods: The investigation included 274 women. Using a questionnaire, information was collected pertaining to the place of residence, age, body height and weight, cigarette smoking, and eating habits during pregnancy. The total weight gain during pregnancy was calculated as the difference between perinatal weight and pre-pregnancy body weight. Gestational weight gains were classified as low, recommended, or high.

Results: Increased risk of high weight gain was associated with the consumption of alcoholic beverages (odds ratio (OR) = 2.82), especially beer (OR = 2.72), high consumption of products supplying proteins of animal origin (OR = 2.87), and overweight before pregnancy (OR = 3.37), as well as the delivery being the mother’s first, compared to the third and subsequent childbirth (OR = 4.17).

Conclusions: This study indicates that there is a need for health education among females at reproductive age in order to reduce excess weight before conception, and promotion of adequate health behaviours in pregnancy, which would allow the maintenance of normal weight gain during this period.
słowa kluczowe:

wskaźnik masy ciała, ciążowe przyrosty masy, żywienie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.