eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

Martyna Wychowaniec
1
,
Stanisław Głuszek
2, 3
,
Monika Pierzak
1
,
Aneta Kozieł
1

1.
Doctoral Studies, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Department of Surgery and Surgical Nursing with Research Laboatory, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Clinical Department of General, Oncological and Endocrinological Surgery, Regional Hospital, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 29–36
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Rak szyjki macicy stanowi poważny problem w onkologii ginekologicznej. Szczególne znaczenie ma wtedy,

gdy dotyczy młodych kobiet w wieku prokreacyjnym, pomiędzy 20. a 39. rokiem życia. Bardzo niepokojące jest to, że pomimo znajomości przyczyn rozwoju choroby, dynamiki, metod diagnostycznych i leczniczych w Polsce wciąż poziom umieralności jest bardzo wysoki w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

Cel pracy: Poznanie oraz próba oceny zachowań zdrowotnych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 115 kobiet w wieku od 20 do powyżej 45 lat. Zostało ono przeprowadzone na terenie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz w formie ankiety składający się z 28 pytań.

Wyniki: Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że przed 18. rokiem życia współżycie seksualne rozpoczęło 17,39% ankietowanych. Badane kobiety dość dobrze znają podstawowe czynniki ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy. Spośród badanych 80,00% do głównych czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy zalicza infekcję wirusem HPV.

Wnioski: Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy stają się coraz bardziej pozytywne. Należy jednak zwiększyć działania edukacyjne dotyczące szczegółowych informacji na temat raka szyjki macicy oraz korzyści wynikających ze szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

Introduction: Cervical cancer is a serious problem in gynaecological oncology, which gains even more importance when it concerns young women at reproductive age – 20–39. It is an alarming fact that despite the knowledge about causes of the development of the disease, its dynamics, diagnostic and treatment methods, in Poland, very high mortality rates are still observed, compared to the other countries of the European Union.

Aim of the research: To evaluate health behaviours of women with respect to cervical cancer prophylaxis.

Material and methods: The study included 115 women aged 20 to 50, and was conducted in the Regional Mother and Newborn Child Centre in Kielce by the method of a diagnostic survey. The research instrument was a questionnaire consisting of 28 items designed by the author.

Results: Analysis of the results of the study showed that 17.39% of respondents initiated sexual activity when aged under 18. The examined women had a relatively good knowledge of the basic cervical cancer risk factors. Among the main cervical cancer risk factors, 80.00% of respondents mentioned infection with HPV virus.

Conclusions: Health behaviours of women with respect to cervical cancer prophylaxis are becoming increasingly positive. However, educational actions should be enhanced concerning detailed information pertaining to cervical cancer and benefits resulting from vaccination against HPV virus.
słowa kluczowe:

rak szyjki macicy, zachowania zdrowotne, profilaktyka

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.