eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Zadania Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających. Stan obecny i postulaty zmian normatywnych

Adam Kwieciński

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 236-243
Online publish date: 2014/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem opracowania jest analiza prawna obecnego modelu funkcjonowania Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających i sformułowanie propozycji zmian w przepisach. Przekazanie przez ustawodawcę w 2003 roku procedury kwalifikacyjnej Komisji powoduje wydłużenie czasu jaki upływa do momentu umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie zamkniętym, co implikuje niebezpieczeństwo

wystąpienia konkretnych szkód zarówno po stronie skazanego jak i społeczeństwa. Proponuje się przekazanie funkcji związanych z klasyfikacją biegłym, których sąd i tak musi wysłuchać przed orzeczeniem leczniczego środka zabezpieczającego, z ewentualnym pozostawieniem możliwości fakultatywnego zasięgania opinii Komisji w przypadkach trudnych bądź wątpliwych. Większość zadań tego organu powinna dotyczyć funkcji kontrolnych i w tym zakresie konieczne jest jej powiązanie z sędziowskim nadzorem penitencjarnym. 
keywords:

Komisja Psychiatryczna do spraw Środków Zabezpieczających, internacja psychiatryczna, klasyfikacja, kontrola i nadzór penitencjarny

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe