eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność między niealkoholowym stłuszczeniem wątroby a grubością błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej u pacjentów z dyslipidemią

Hamid Dehdashti Shahroukh
,
Mohammad Davoodi
,
Obeyid Rahmani
,
Amin Roushanaei
,
Seyed Masoud Seydeyan
,
Seyed Mohammad Hassan Adel

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 226–231
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest najczęstszym przewlekłym schorzeniem wątroby u dorosłych, które wiąże się z zespołem metabolicznym.

Cel pracy
Zbadanie związku między stłuszczeniem wątroby a grubością błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej (CIMT) u pacjentów z dyslipidemią.

Materiał i metody
Do badania włączono 52 pacjentów z niepowikłaną NAFLD. Grupę kontrolną stanowiły 64 osoby różnej płci i w różnym wieku bez NAFLD. Badanie ultrasonograficzne wykonano w pozycji leżącej i bocznej lewej. U wszystkich pacjentów zmierzono CIMT podczas badania ultrasonograficznego w prezentacji B w czasie rzeczywistym o wyso­kiej rozdzielczości z użyciem przetwornika liniowego 7,5 MHz. Ocenie poddano CIMT, wyniki testów czynnościowych wątroby z osocza i badania biochemiczne krwi.

Wyniki
Średnia wartość CIMT u pacjentów z grupy badanej (0,66 mm) była znacznie większa niż u pacjentów z grupy kontrolnej (0,58 mm) (p = 0,003). Średnia wartość CIMT u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby stopnia III (0,71 mm) była znacznie większa niż u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby stopnia II (0,65 mm) (p = 0,003). Starszy wiek, nadciśnienie, cukrzyca, zwiększony wskaźnik masy ciała i palenie tytoniu były związane ze wzrostem wartości CIMT.

Wnioski
U pacjentów z NAFLD i dyslipidemią stwierdzono znacznie większe wartości CIMT w porównaniu z grupą kontrolną. Wydaje się, że badanie ultrasonograficzne wątroby u pacjentów z dyslipidemią jest uzasadnione. W przypadku stłuszczenia wątroby zaleca się ocenę zmian miażdżycowych tętnic szyjnych, co może prowadzić do interwencji terapeutycz­nej. Badanie ultrasonograficzne jako nieinwazyjna i niejonizująca technika obrazowania, a także ze względu na niski koszt i dostępność stanowi idealną metodę diagnostyczną.Introduction
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease in adults, which is associated with metabolic syndrome.

Aim of the research
To investigate the association of fatty liver with carotid intima-media thickness (CIMT) in patients with dyslipidaemia.

Material and methods
Fifty-two patients with uncomplicated NAFLD were enrolled. Sixty-four sex- and aged-match subjects without NAFLD were considered as controls. An ultrasound was performed in the supine and left lateral positions. In all patients, CIMT was measured by high-resolution real-time B-mode ultrasonography with a 7.5-MHz linear transducer. Data, including CIMT, plasma liver function tests, and other biochemical blood measurements, were collected.

Results
The mean CIMT in cases (0.66 mm) was significantly greater than the controls (0.58 mm) (p = 0.003). The mean CIMT in patients with fatty liver grade III (0.71 mm) was significantly more than the patient with fatty liver grade II (0.65 mm) (p = 0.003). Older age, hypertension, diabetes, body mass index, and smoking were associated with increased CIMT.

Conclusions
In patients with NAFLD and dyslipidaemia a significant increase in the CIMT has been observed compared to the control. So, it seems that performing liver ultrasound in patients with dyslipidaemia is reasonable, and in the presence of fatty liver, assessment of carotid atherosclerotic changes is recommended, which may lead to therapeutic intervention. Considering ultrasound as a noninvasive and non-ionising radiation imaging technique, as well as its low cost and availability, may make this method an ideal candidate for a diagnosis.

słowa kluczowe:

niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, dyslipidemia, grubość błony środkowej i wewnętrznej, ultrasonografia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe