eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność między spożyciem wapnia a składem ciała studentów

Przemysław Zając
,
Aneta Grochowska
,
Edyta Suliga

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 184–190
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Spożycie wapnia w populacji polskiej jest niewystarczające, co może wpływać na zwiększoną częstość występowania nie tylko osteoporozy, lecz także nadwagi i otyłości.

Cel pracy: Analiza zależności między spożyciem wapnia a składem ciała studentów.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 103 studentów pielęgniarstwa. Grupę badaną stanowiło 91 (88,3%) kobiet i 12 (11,7%) mężczyzn w wieku 19–33 lat. Dokonano analizy składu ciała uczestników, wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz przeprowadzono badanie ankietowe z wykorzystaniem Ankiety diagnostycznej do oceny spożycia wapnia (ADOS-Ca) i autorskiego kwestionariusza oceniającego warunki socjoekonomiczne badanych.

Wyniki: Studenci, u których odnotowano najmniejsze spożycie wapnia, mieli najmniejsze wartości BMI (p = 0,015) i najmniejszą ilość tłuszczu trzewnego (p = 0,0260). U osób spożywających najmniej wapnia wykazano najmniejszą masę mięśni (p = 0,007) i masę kości (p = 0,004). Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie zależności pomiędzy poziomem spożycia wapnia ogółem przez badane osoby a procentem tkanki tłuszczowej (p = 0,5000) oraz procentową zawartością wody (p = 0,3200).

Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań nie potwierdziły hipotezy, że spożywanie większej ilości wapnia jest związane ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia nadmiaru masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Introduction: The consumption of calcium in the Polish population is insufficient, which may negatively influence the occurrence of osteoporosis, as well as cause overweight and obesity.

Aim of the research: To analyse the relationship between calcium consumption and body composition of the participants of this study.

Material and methods: The study was carried out on a sample group of 103 nursing students. The study group consisted of 91 (88.3%) women and 12 (11.7%) men, aged from 19 to 33 years. The participants of the study had their body composition analysed, the body mass index (BMI) was calculated, and the authors carried out a survey involving the Dairy Products Frequency Questionnaire (ADOS-Ca) as well as their own questionnaire to evaluate the socio-economic status of the subjects.

Results: The students who had the lowest calcium consumption also had the lowest BMI (p = 0.0015) and the lowest amount of visceral fat (p = 0.0260). Individuals who consumed the lowest amount of calcium also had the lowest muscle mass (p = 0.007) and bone mass (p = 0.004). However, the authors did not notice a significant statistical difference between the level of calcium consumption and the percentage of adipose tissue (p = 0.5000) as well as body water percentage (p = 0.3200).

Conclusions: The results of the research do not confirm the hypothesis that high calcium consumption is associated with a lower probability of the occurrence of excess body mass and adipose tissue.
słowa kluczowe:

spożycie wapnia, skład ciała, wskaźnik masy ciała

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe