eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zarys biografii intelektualnej profesora Waldemara Dutkiewicza (1939–2007)

Paweł Grzybek
1

1.
Department of Education History and Organization, Institute of Pedagogy and Psychology, Faculty of Pedagogy and Art, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 235–239
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
19 lutego 2017 r. minęła 10. rocznica śmierci prof. Waldemara Dutkiewicza, który był znakomitym pedagogiem, organizatorem pracy dydaktyczno-wychowawczej, wielkim społecznikiem, a przede wszystkim wybitnym naukowcem. Profesor Dutkiewicz zmarł nagle 19 lutego 2007 r. w pełni sił twórczych. Urodził się 2 czerwca 1939 r. w Równem na Wołyniu. W latach 1957–1963 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Studia pedagogiczne ukończył w 1970 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego. Doktorat z pedagogiki obronił w 1982 r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, habilitował się w zakresie nauk o kulturze fizycznej w 1986 r. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Spuścizna prof. Dutkiewicza obejmuje dwa nurty – auksologiczny i pedagogiczny, będące konsekwencją jego studiów i pracy dydaktycznej.

The date of February 19, 2017 has marked the 10th death anniversary of Prof. Waldemar Dutkiewicz, who was an outstanding pedagogue, organiser of didactic and educational work, great social worker, and above all an eminent scholar. Professor Dutkiewicz died suddenly on February 19, 2007, still with his full creative forces. The professor was born on June 2, 1939 in Rivne, in Volhynia. In the period 1957–1963 he studied at the School of Physical Education in Krakow. He completed his pedagogical studies in 1970 at the Higher School of Pedagogy in Krakow. In 1973 he obtained a doctoral degree in physical education. His doctorate in pedagogy was publicly defended in 1982. At the Academy of Physical Education in Warsaw he received his Doctor of Letters (habilitation) degree in the field of physical education in 1986. By a decision of the President of the Republic of Poland of August 22, 1995 he was awarded the title of Professor. Due to his studies and didactic work the heritage of Professor Dutkiewicz is composed of two parts: auxological and pedagogical.
słowa kluczowe:

Waldemar Dutkiewicz, auksologia, pedagogika, biografia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.