eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zarys genezy i przekształcenia szkół medycznych w Kielcach i regionie w latach 1945–2014

Ewa Zaczek-Kucharska
1
,
Elżbieta Zawierucha
1
,
Dorota Kozieł
1

1.
Department of Surgery and Surgical Nursing with Laboratory for Research and Laboratory for Genetics, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 238-242
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono historię powstania i przekształcenia szkół medycznych w latach 1945–2014 w Kielcach. Po II wojnie światowej w regionie nastała trudna sytuacja dotycząca liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników medycznych średniego szczebla. Ustanowienie i rozwój nowych szkół medycznych miało na celu wyeliminowanie niedoboru personelu, a co za tym idzie – poprawę opieki i podniesienie standardów zdrowotnych w społeczeństwie. Lata 60. i 70. ubiegłego wieku były okresem względnej stabilności w kształceniu średniego personelu medycznego. Opracowano i wdrożono odpowiednie zasady edukacji medycznej. Stworzono polski model kształcący przyszłych pracowników służby zdrowia. Zmiany w systemie politycznym w latach 80. spowodowały trudności gospodarcze i polityczne kraju, co wpłynęło na rozwój edukacji medycznej. Ocena praktyk edukacyjnych średniego szczebla w Polsce wykazała, że były one ściśle związane z tendencjami dydaktycznymi w modelach europejskich i globalnych.

The research presents the history of the establishment and transformation of medical schools over the years 1945–2014 in the Kielce region. After the Second World War, a lamentable situation transpired in the region regarding the numbers of adequately qualified mid-level medical personnel. The establishment and development of new medical schools was aimed at addressing the dearth of staff and, as a result, improving care and raising health standards in society. The 1960s and 1970s were a period of relative stability in the education of mid-level medical personnel. Relevant principles of medical education were developed and implemented. A Polish model to educate future medical service employees was developed. Changes to the political system during the 1980s resulted in economic and political difficulties for the country, which influenced the development of medical education. Evaluation of mid-level educational practices in Poland revealed that they were closely related to teaching tendencies in Europe.
słowa kluczowe:

szkoły medyczne, przekształcenia, postanowienia, likwidacja, kierunki studiów

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe