eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie dialogu motywującego w praktyce redukcji otyłości

Katarzyna M. Szczekala
,
Barbara J. Ślusarska
,
Anna B. Goś

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (1): 73–80
Data publikacji online: 2017/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dialog motywujący (DM) to kliniczny styl rozmawiania o zmianie, skoncentrowany na osobie, oparty na współpracy i służący umocnieniu osoby, jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Fenomen tego rodzaju komunikacji polega na jej interdyscyplinarnym charakterze i efektywnym wykorzystaniu w edukacji prozdrowotnej. Celem tego artykułu jest przedstawienie metody DM oraz sposobu jej wykorzystania w praktyce redukcji otyłości na podstawie przeglądu wyników badań w bazie PubMed, Google Scholar na temat DM w obszarze promocji zdrowia. Wyniki licznych badań dowodzą, że DM jest skuteczną interwencją aktywizującą i wspierającą ludzi w zmianie poprzez zwiększenie samoświadomości i sprawczości, a tym samym wzmocnienie motywacji, co w konsekwencji sprzyja podjęciu wysiłku w celu osiągnięcia lub utrzymania zdrowia. Potencjał tego podejścia w promocji zdrowia polega na szerokim zastosowaniu.

Motivational interviewing (MI) is a clinical, person-centred way of talking about change based on cooperation and aimed at strengthening a person, enhancing their motivation, and commitment to change. The phenomenon of the type of communication lies in its interdisciplinary character and effective application in health promoting education. The purpose of the article is to present the method of MI and possibilities of using it in the practice of obesity reduction on the basis of literature review reports on MI in health promotion delivered in the databases of, among others, PubMed and Scholar Google. The numerous research findings prove that MI is an effective intervention, which activates and supports people in the process of change due to bolstering their self-awareness, self-efficacy, and motivation, which, consequently, favours the effort made to achieve or maintain health. The potential of the approach in health promotion relies on the vast array of its application.
słowa kluczowe:

zdrowie, dialog motywujący, redukcja otyłości

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe