eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Zebranie Komitetu ds. Edukacji Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR/SCET) Amsterdam, 21 czerwca 2006 r.

Irena Zimmermann-Górska

Online publish date: 2006/11/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W zebraniu prowadzonym przez aktualnego przewodniczącego komitetu prof. Hansa Bijlsmę uczestniczyli przedstawiciele 16 krajów europejskich. Głównym przedmiotem obrad było omówienie przekazanego wcześniej członkom Komitetu programu edukacyjnego. Proponowany program obejmował organizację kursów podyplomowych dla młodych reumatologów, kursów i konferencji szkoleniowych dotyczących wąskich, aktualnych tematów (np. kapilaroskopia, USG i in.), patronat nad kursami, które nie są organizowane przez EULAR, ale mogą być przez tę organizację sponsorowane, kurs reumatologii online (w trakcie powstawania) oraz wydanie podręcznika reumatologii, którego treść będzie zgodna z tematyką kursu prowadzonego w Internecie, a jego wersja drukowana będzie odnawiana co 2–3 lata. Na wniosek niżej podpisanej do programu dołączono szkolenie przeddyplomowe. Postanowiono, że kursy podyplomowe będą organizowane co drugi rok, a kursy prowadzone drogą elektroniczną – każdego roku. Nie ustalono, jak często powinny się odbywać szkolenia dla nauczycieli przedmiotu (teach the teachers course). Co drugi rok będą organizowane kursy nt. tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, reumatologii pediatrycznej, co roku spotkania poświęcone genetyce. Zaproponowano, by organizować również 2–3-dniowe kursy na tematy praktyczne, poprzedzające doroczne kongresy EULAR. Zakomunikowano, że najbliższy kurs podyplomowy odbędzie się w październiku 2006 r. w Warszawie i przedstawiono jego szczegółowy program. Następną część spotkania poświęcono szkoleniu przeddyplomowemu. Przedstawiono dwie prezentacje dotyczące tego tematu: 1. Irena Zimmermann-Górska. Experience with undergraduate training in rheumatology in Poland and new suggestions (prezentacja ta jest opublikowana na stronie 247 tego numeru Reumatologii).
2. Nada Cikes. Experience with core curriculum in Croatia.
Postanowiono, że EULAR będzie wspomagać kształcenie studentów medycyny w zakresie reumatologii poprzez przygotowane podręczników, programów interaktywnych i kursów. Powołano zespół, który zajmuje się tą tematyką, w składzie: Maurizio Cutolo (Włochy),
Irena Zimmermann-Górska (Polska),
Nada Cikes (Chorwacja),
Jose da Silva (Portugalia),
Tony Woolf (Wielka Brytania),
Michael Doherty (Wielka Brytania),
Hans Bijlsma (Holandia).
W dalszej części obrad przedstawiono działalność Sekcji Młodych...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe