eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe jako główne źródło eDNA

Mateusz Cieśluk
,
Ewelina Piktel
,
Marzena Wątek
,
Bonita Durnaś
,
Tomasz Wollny
,
Grzegorz Król
,
Robert Bucki

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 137–145
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe (NETs) są strukturami składającymi się ze zdekondensowanej chromatyny wraz z towarzyszącymi jej białkami, w tym histonami oraz peptydami przeciwbakteryjnymi, uwalnianymi z aktywowanych neutrofilów. Uważa się, że stanowią one jedną z pierwszych linii obrony organizmu przed czynnikami infekcyjnymi. Pomimo korzystnego efektu, jaki wywołują w procesie odpowiedzi immunologicznej, niektóre badania wskazują, że nadmierne ich formowanie oraz związane z tym gromadzenie się zewnątrzkomórkowego DNA (eDNA) wraz z innymi polielektrolitami (F-aktyna) odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób i stanowi ważny czynnik warunkujący stabilność biofilmu bakteryjnego. Istotne jest również, że natura chemiczna polielektrolitów warunkuje powstawanie agregatów z udziałem polikationów występujących naturalnie w ludzkim organizmie, w tym naturalnych peptydów przeciwbakteryjnych. W pracy podsumowano najnowsze doniesienia dotyczące klinicznego znaczenia zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, a także podstawowe strategie terapeutyczne mogące mieć zastosowanie w terapii schorzeń, których ogniwem patogenetycznym jest to zjawisko.

Neutrophil extracellular traps (NETs) are web-like structures consisting of decondensed DNA together with accompanying proteins, including histones and antimicrobial peptides released from activated neutrophils as part of the first-line defence against pathogens. Despite the protective role of neutrophils, a number of studies indicate that overproduction of NETs followed by accumulation of extracellular DNA (eDNA) and other negatively-charged polyelectrolytes (PE) such as F-actin, contribute to the pathogenesis of some diseases. Neutrophil extracellular traps are also recognised as the structural and functional support of microbial biofilms and should thus be considered as therapeutic targets. Importantly, the chemical nature of PE permits aggregate formation induced by a number of polycations occurring naturally in the human body, including cationic antimicrobial peptides. This review summarises recent reports focused on the clinical significance of NET-derived eDNA and PE and discusses the potential therapeutic strategies to limit the negative consequences of eDNA accumulation.
słowa kluczowe:

polielektrolity, zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe, zewnątrzkomórkowe DNA

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe