eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znajomość podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wśród lekarzy rezydentów, studentów medycyny, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i personelu pomocniczego w południowo-zachodnim Iranie

Arash Forouzan
,
Mohammadreza Maleki Verki
,
Asal Khabazipour
,
Kambiz Ahmadi

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 203–210
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Znajomość podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) to podstawowy wymóg dla wszystkich osób, które zajmują się ratowaniem życia w nagłych przypadkach. Poziom znajomości tych technik wśród personelu medycznego budzi wątpliwości.

Cel pracy
Prospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzono w celu oceny znajomości podstawowych zasad resuscytacji w południowo-zachodnim Iranie.

Materiał i metody
Pytania w kwestionariuszu dotyczyły takich zagadnień, jak podstawowe etapy i metody resuscytacji, metody oceny dróg oddechowych, oddychania i krążenia krwi u ofiar w zależności od grupy wiekowej.

Wyniki
Łącznie w badaniu uczestniczyły 202 osoby zatrudnione w szpitalu. Średnie wyniki osób, które ukończyły edukację na temat BLS, wynosiły 8,45 ±2,42, a osób, które słyszały o tych technikach – 7,31 ±2,71 (p = 0,002). Różnica była statystycznie istotna. Znajomość technik BLS wśród wyspecjalizowanych ratowników była znacznie wyższa niż wśród pracowników ochrony zdrowia i personelu pomocniczego oraz stażystów (p < 0,001). Ponadto wiedza pielęgniarek była znacznie wyższa niż pracowników ochrony zdrowia i personelu pomocniczego (p = 0,004) oraz stażystów (p = 0,002).

Wnioski
W badaniu wykazano, że znajomość zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej w różnych działach opieki zdrowotnej (pracownicy ochrony zdrowia, pielęgniarki i lekarze) jest niska. W związku z tym konieczne jest prowadzenie kursów edukacyjnych co 6 miesięcy. Ponadto edukacja w przypadku stażystów powinna się rozpoczynać od podstawowych nauk medycznych.Introduction
Knowing the basic life support (BLS) technique is an essential requirement for all individuals of a community in order to save lives in an emergency. The awareness level about the proper techniques of BLS is questionable among medical personnel.

Aim of the research
This prospective observational study was conducted to assess the awareness level of the basic resuscitation principles in Southwest Iran.

Material and methods
The aspects that were asked in this questionnaire include the following items: the basic resuscitation stages, and methods of assessment and resuscitation with regard to airway, respiration, and blood circulation in the victims according to age group.

Results
In total, 202 people employed in the hospital participated in this study. The mean scores of those who had already completed BLS education was 8.45 ±2.42 and in the individuals who had heard about these technique it was 7.31 ±2.71 (p = 0.002). This relation was statistically significant. The knowledge of specialised assistants was significantly higher than health care providers and their assistants as well as medical intern groups (p < 0.001). In addition, the knowledge of nursing experts was significantly higher than the health care providers and their assistants (p = 0.004) and medical interns (p = 0.002).

Conclusions
This study showed that the awareness level of the cardiopulmonary resuscitation principles among different health care departments (health care providers, nurses, and physicians) is low, and holding education courses with a minimum of 6-month intervals is necessary. In addition, for medical interns, basic medical education should start from basic medical sciences.

słowa kluczowe:

świadomość, edukacja na temat BLS, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wiedza, umiejętności

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe