eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek między zakażeniem Helicobacter pylori a marskością wątroby u dzieci

Mozhgan Zahmatkeshan
1
,
Rahman Matani
2
,
Fatemeh Asadian
3

1.
Paediatric Ward, Medical College, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2.
Paediatric Ward, GI Department, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
3.
Department of Medical Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 198-202
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Zwłóknienie, utrata funkcji wątroby, a także rak wątroby często towarzyszą marskości wątroby. Zawsze określano czynniki związane z marskością, ponieważ może się to okazać skutecznym podejściem w leczeniu. Wyniki szeregu badań wykazały, że Helicobacter pylori (H. pylori) może być przyczyną licznych powikłań żołądkowo-jelitowych.

Cel pracy
Zbadanie związku między zakażeniem H. pylori i marskością wątroby u dzieci.

Materiał i metody
W badaniu kliniczno-kontrolnym wzięło udział 60 dzieci w wieku do 18 lat (grupa badana) oraz 236 zdrowych dzieci (grupa kontrolna). Wykonano badanie próbek kału na obecność antygenu (Ag) H. pylori.

Wyniki
Pozytywne wyniki na obecność antygenu H. pylori uzyskano w przypadku 32 (53,3%) próbek pochodzących od chorych dzieci i 46 (19,5%) próbek od grupy kontrolnej. Na podstawie wyników stwierdzono różnice między tymi grupami pod względem zakażenia H. pylori; wykazano większą częstość występowania antygenu w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,001).

Wnioski
Częstość występowania zakażenia H. pylori u dzieci chorych na marskość była istotnie większa niż w grupie zdrowych dzieci. Wynik ten wskazuje na wpływ bakterii na występowanie i rozwój marskości wątroby.Introduction
Liver cirrhosis is often accompanied by fibrosis, loss of liver function, and liver cancer. Identification of the factors associated with this disease has always been a goal because they can be effective in its treatment. Several reports showed that Helicobacter pylori (H. pylori) can cause multiple gastrointestinal complications.

Aim of the research
To investigate the association between H. pylori infection and liver cirrhosis in children.

Material and methods
In this case-control study, 60 children under the age of 18 years with liver cirrhosis participated as the cases, and 236 healthy children were included as controls. For evaluation of the H. pylori antigen (Ag) of the samples, fresh stool samples were prepared.

Results
Thirty-two (53.3%) samples in the cases, and 46 (19.5%) samples in controls had positive H. pylori Ag test. The results showed that the two groups had significant differences in terms of infection by H. pylori stool antigen; the presence of this Ag in the case samples was more than in the controls (p < 0.001).

Conclusions
That the rate of H. pylori infection in children with cirrhosis was significantly higher than among healthy children. This result can indicate the effect of this bacterium on the incidence and development of liver cirrhosis.

słowa kluczowe:

Helicobacter pylori, marskość, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe