en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Colloquium Rheumatologorum Silesiae – sessio secunda Katowice, 12 marca 2005 r.

Eugeniusz Józef Kucharz

Ru 2005; 43, 3: 170
Online publish date: 2005/06/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach już po raz 2. zorganizowała konferencję pod nazwą: Colloquium Rheumatologorum Silesiae czyli rozmowy reumatologów śląskich. Konferencja odbyła się w Katowicach 12 marca 2005 r.
Koncepcją spotkań o nazwie Colloquium Rheumatologorum Silesiae jest ukazywanie zagadnień z pogranicza specjalności, a współorganizatorami spotkania były oddziały śląskie Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz II Oddział Kolegium Medycyny Rodzinnej, a także Stowarzyszenie Pro Rheumate.
Zebranych uczestników przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego Eugeniusz Józef Kucharz. Gościem specjalnym konferencji był znany reumatolog turecki prof. dr Hasan Yazici ze Stambułu. W obradach wzięła też udział dr Marina A. Gertsen z Mińska.
Pierwszy wykład wygłosił Hasan Yazici (Choroba Behçeta – doświadczenie ośrodka Cerrahpata w Istambule). Kolejnymi mówcami byli: Dariusz Ziora (Sarkoidoza), Magdalena Kopeć (Zespoły nadmiernej wiotkości), Eugeniusz J. Kucharz (Amyloidoza), a po przerwie: Ligia Brzezińska-Wcisło i Ryszard Żaba (Semiotyka dermatologiczna w wybranych chorobach narządu ruchu), Tomasz Dziewit (Zespoły uciskowe), Aneta Franczak-Drygalska (Zapalenie wielochrzęstne) i Marcin Koncewicz (Zespoły algodystroficzne).
Konferencja zgromadziła, mimo niesprzyjającej podróżom pogody, ponad 250 uczestników z całej Polski. Oprócz dyplomów uczestnictwa otrzymali oni pamiątkowe Dukaty Hipokratesa, wybite z okazji konferencji starą techniką mincerską.
Spotkanie potwierdziło słuszność założeń ukazywania zagadnień reumatologicznych w sposób interdyscyplinarny i przypomniało starą prawdę internistyczną, że obiektem zainteresowania medycyny jest zawsze człowiek, a nie pojedynczy narząd. Niemałe są też związki chorób narządu ruchu z innymi specjalnościami i ta tematyka będzie kontynuowana podczas następnych konferencji, gdyż zorganizowane w 2005 r. Colloquium Rheumatologorum Silesiae to sessio secunda, przewidziane jako coroczne spotkanie naukowe.


prof. dr hab. med.
Eugeniusz Józef
Kucharz


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.